SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 28/9/2020

Tin hoạt động Sở

Sở Công Thương Hải Dương ban hành Quy chế làm việc năm 2019
Vừa qua, Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Quyết định số 251/QĐ-SCT về Quy chế làm việc của Sở.
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính
Trong quý I năm 2019, Sở Công Thương Hải Dương đã triển khai đồng bộ các giải pháp, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách hành chính nhà nước.
Sở Công Thương thúc đẩy tiêu thụ Cà rốt vụ Đông Xuân 2018 - 2019
Ngày 13/02/2019, Sở Công Thương Hải Dương ban hành Công văn số 234/SCT- QLTM về thúc đẩy tiêu thụ Cà rốt tỉnh Hải Dương vụ Đông Xuân 2018 - 2019.
Thứ trưởng Bộ Công Thương thăm và chúc Tết Sở Công Thương Hải Dương
Sáng ngày 31/01/2019, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng và đoàn công tác đã đã đến thăm và chúc tết lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương.
Kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tỉnh Hải Dương tháng 8/2018
Tháng 8, Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,6%, Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,79% so với tháng 7/2018.
Kết quả sản xuất công nghiệp và thương mại tỉnh Hải Dương tháng 7/2018
Tháng 7, Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 0,3%, Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,03% so với tháng 6/2018.
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương quý II/2018
Trong quý, Sở Công Thương đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị...
Sở Công Thương tập trung thực hiện nhiệm vụ 2018, đẩy mạnh cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật lao động,...
Ngày 04/5/2018, Sở Công Thương ban hành công văn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng thuộc sở cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành triển...
Kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tỉnh Hải Dương tháng 4/2018
Tháng 4, Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 1,1%, Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,07% so với tháng 3/2018.
Sở Công Thương chung sức cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Sở Công Thương Hải Dương đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao các chỉ số cấu thành CPI của tỉnh, phân công rõ ràng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc.
Sở Công Thương tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm...
Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, ngày 29/8/2017, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 1274/SCT-KHTCTH về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn...
Kết quả sản xuất công nghiệp và thương mại tỉnh Hải Dương tháng 5/2017
Tháng 5 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,7%; chỉ số giá tiều dùng tăng 1,42% so với cùng kỳ.
Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 tại Hải Dương
Theo Quyết định số 697/QĐ- UBND, Uỷ Ban nhân dân tỉnh Hải Dương giao Sở Công Thương chủ trì tổ chức các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng.
Sở Công Thương đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016
Sở tiếp tục chú trọng thực hiện công tác quản lý nhà nước về sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.
Sở Công Thương tổ chức họp giao ban tháng 9 và triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2016.
Ngày 12 tháng 10 năm 2016, Sở Công Thương tổ chức cuộc họp giao ban tháng 9 để đánh giá kết quả công tác 9 tháng và kế hoạch công tác 3 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Phạm Thanh Hải - Tỉnh uỷ viên,...
Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương
Sáng ngày 07/10/2016, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Công bố quyết định về điều động, bổ nhiệm cán bộ.
Hội nghị phổ biến Nghị định số 19/20216/NĐ-CP và Thông tư số 03/2016/TT-BCT về kinh doanh khí
Nghị định 19 có nhiều điểm mới về chủ thể, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của chủ thể kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG), khí tự nhiên hoá lỏng (LNG) và khí thiên nhiên...
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,3%
Theo Cục Thống kê, trong tháng 6, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng 0,6% so với tháng trước; tính chung 6 tháng đầu năm tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước.
Các giải pháp tiết kiệm năng lượng điện trong các cơ quan, công sở
Ta biết rằng điện sử dụng trong các cơ quan, công sở không phải là điện tiện phí trong sinh hoạt gia đình mà là điện phục vụ cho sự làm việc, công tác của CBCNV trong cơ quan. Vì vậy, giải pháp kỹ...
Phát triển năng lượng tái tạo: Tạo chính sách hỗ trợ tốt
Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều thuận lợi nhất trong khu vực để phát triển nguồn năng lượng tái tạo từ sức gió, năng lượng mặt trời, rác thải..., song Chính phủ cần có những chính sách,...
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son