SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/9/2021

Tin hoạt động Sở

Thông báo: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện
Sở Công Thương thông báo gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện SOLE TECHNOLOGY,INC.TẠI HẢI DƯƠNG.
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2021
Ngày 15 tháng 01 năm 2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 66 /KH-SCT về phát động thi đua năm 2021.
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 4600/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2020, Kế hoạch CCHC số 2057/KH-SCT ngày 30/12/2019 của Sở Công Thương. Ngày...
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Đơn vị tham gia đấu giá phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Quy chế làm việc năm 2019
Vừa qua, Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Quyết định số 251/QĐ-SCT về Quy chế làm việc của Sở.
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính
Trong quý I năm 2019, Sở Công Thương Hải Dương đã triển khai đồng bộ các giải pháp, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách hành chính nhà nước.
Sở Công Thương thúc đẩy tiêu thụ Cà rốt vụ Đông Xuân 2018 - 2019
Ngày 13/02/2019, Sở Công Thương Hải Dương ban hành Công văn số 234/SCT- QLTM về thúc đẩy tiêu thụ Cà rốt tỉnh Hải Dương vụ Đông Xuân 2018 - 2019.
Thứ trưởng Bộ Công Thương thăm và chúc Tết Sở Công Thương Hải Dương
Sáng ngày 31/01/2019, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng và đoàn công tác đã đã đến thăm và chúc tết lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Công Thương.
Kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tỉnh Hải Dương tháng 8/2018
Tháng 8, Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,6%, Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,79% so với tháng 7/2018.
Kết quả sản xuất công nghiệp và thương mại tỉnh Hải Dương tháng 7/2018
Tháng 7, Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 0,3%, Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,03% so với tháng 6/2018.
Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương quý II/2018
Trong quý, Sở Công Thương đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị...
Sở Công Thương tập trung thực hiện nhiệm vụ 2018, đẩy mạnh cải cách hành chính, chấp hành kỷ luật lao động,...
Ngày 04/5/2018, Sở Công Thương ban hành công văn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng thuộc sở cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành triển...
Kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tỉnh Hải Dương tháng 4/2018
Tháng 4, Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 1,1%, Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,07% so với tháng 3/2018.
Sở Công Thương chung sức cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Sở Công Thương Hải Dương đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao các chỉ số cấu thành CPI của tỉnh, phân công rõ ràng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc.
Sở Công Thương tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm...
Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, ngày 29/8/2017, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 1274/SCT-KHTCTH về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn...
Kết quả sản xuất công nghiệp và thương mại tỉnh Hải Dương tháng 5/2017
Tháng 5 chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,7%; chỉ số giá tiều dùng tăng 1,42% so với cùng kỳ.
Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 tại Hải Dương
Theo Quyết định số 697/QĐ- UBND, Uỷ Ban nhân dân tỉnh Hải Dương giao Sở Công Thương chủ trì tổ chức các hoạt động Ngày Quyền của người tiêu dùng.
Sở Công Thương đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016
Sở tiếp tục chú trọng thực hiện công tác quản lý nhà nước về sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son