SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 6, ngày 28/1/2022

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

Phong tặng danh hiệu 08 Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương
Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm định, ngày 01/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3578/QĐ-UBND về phong tặng dạnh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2020.
14 cơ sở đủ điều kiện xem xét đề nghị hỗ trợ khuyến công
Sở Công thương đã khảo sát 31 cơ sở công nghiệp nông thôn để lựa chọn ra những cơ sở đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ.
Khảo sát hỗ trợ khuyến công tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh
Các đề án khuyến công năm nay tập trung vào hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực may công nghiệp xuất khẩu, dây chuyền sản xuất bulong, ốc vít phục vụ công nghiệp phụ trợ; dây chuyền sản...
Tỉnh Hải Dương tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia năm 2021
Đây là cơ sở để Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương, UBND tỉnh Hải Dương có kế hoạch hỗ trợ về chính sách khuyến công nhằm phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển...
Hoạt động khuyến công - Động lực cho phát triển CNNT giai đoạn 2021 - 2025
Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị 04/CT-BCT về đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển CNNT giai đoạn 2021 - 2025.
Trình diễn kỹ thuật chế biến hàng nông sản xuất khẩu
Mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến nông sản sấy khô xuất khẩu thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới sự phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Tỉnh Hải Dương có 03 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc 2020
Hội đồng bình chọn Cục Công Thương địa phương đã chấm điểm và quyết định công nhận tỉnh Hải Dương có 03 sản phẩm trên tổng số 110 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc.
04 sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2020
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp lựa chọn được 04 sản phẩm của 04 đơn vị đã được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018 đủ điều kiện tham gia bình chọn sản phẩm...
Hướng dẫn bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2020
Ngày 23/4/2020, Sở Công Thương Hải Dương đã ra Công văn số 744/SCT-QLCN về hướng dẫn thực hiện Kế hoạch bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp...
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020
Ngày 15/4/2020, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch Số 1212 /KH-UBND về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020.
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia
Vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành kế hoạch số 1480/KH-BCT về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia. Kế hoạch do Cục Công Thương địa phương chủ...
Làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Hiện trạng và giải pháp phát triển
Thời gian qua, Làng nghề nói chung, làng nghề, làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) nói riêng đã được Đảng và Nhà nước, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố rất quan tâm để phát...
Trung tâm Khuyến công và TVPTCN thực hiện 14 đề án khuyến công địa phương và quốc gia
Trung tâm Khuyến công và TVPTCN đã hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh thực hiện 14 đề án khuyến công, trong đó có 11 chương trình, đề án khuyến công địa phương và 03 đề án khuyến...
Ghi nhận từ công tác bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu
Trong khuôn khổ Chương trình Lễ tôn vinh, trao Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu quốc gia và Triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu năm 2019, Bộ Công Thương đã tổ chức...
Triển lãm hội chợ hàng CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2019
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương Hải Dương) tổ chức, tham gia 10 gian hàng với sự tham gia của 04 cơ sở sản xuất CNNT trưng bày, giới thiệu các sảm phấm Gốm sứ...
02 sản phẩm tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019
Đây là cơ sở để Nhà nước tiếp tục hỗ trợ các cơ sở CNNT phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển CNNT.
Đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019
Sở Công Thương Hải Dương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp triển khai hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương lập hồ sơ đăng ký tham gia...
Hoạt động khuyến công tỉnh Hải Dương giai đoạn 2014-2018
Hoạt động khuyến công trong những năm qua đã góp phần tích cực trong việc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân ổn định, mở rộng, phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển công nghiệp, tiểu thủ công...
Động lực cho phát triển công nghiệp nông thôn
Hoạt động khuyến công nhằm mục tiêu động viên và huy động các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp nông thôn và các dịch vụ khuyến công...
Khảo sát, hướng dẫn xây dựng các đề án khuyến công năm 2019
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã gửi văn bản hướng dẫn các Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố trong tỉnh đăng ký đề án khuyến công và tiến hành...
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son