SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 7/12/2021

Trong khuôn khổ Ngày mua sắm trực tuyến 03/12/2021 (Thứ 6) còn diễn ra Tuần lễ mua sắm trực tuyến từ ngày 27/11/2021 đến ngày 5/12/2021 với hạn mức tối đa giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại và mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ...

Thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới đang nhanh chóng trở thành nhân tố cốt lõi của nền kinh tế toàn cầu và là xu hướng tất yếu mà không một quốc gia nào có thể đứng ngoài cuộc.

Các sản phẩm tham gia hội chợ là những đặc sản, sản phẩm OCOP có thế mạnh của tỉnh.

Nghị định số 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung nhiều điều, khoản để đảm bảo phù hợp hơn với tình hình thực tế trong kinh doanh xăng dầu hiện nay.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, Sở Công Thương được giao 31 thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 so với 24 thủ tục hành chính như trước đây.

TIN MỚI

Tưng bừng hưởng ứng “Ngày mua sắm trực...
Trong khuôn khổ Ngày mua sắm trực tuyến 03/12/2021 (Thứ 6) còn diễn ra Tuần lễ mua...
Đa dạng sản phẩm của tỉnh Hải Dương tham...
Các sản phẩm tham gia hội chợ là những đặc sản, sản phẩm OCOP có thế mạnh của tỉnh.
Những quy định mới trong quản lý kinh...
Nghị định số 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung nhiều điều, khoản để đảm...
Đưa Nghị quyết vào cuộc sống
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son