SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 29/3/2017

Việt Nam dự kiến có mức tăng trưởng khá cao là 6,3% trong năm nay và 6,2% vào năm tới. Năm 2018, ASEAN-6 có thể duy trì mức tăng trưởng là 5,3%.

Vừa qua, các chi đoàn thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Công Thương Hải Dương đã hoàn thành công tác Đại hội, nhiệm kỳ 2017- 2019.

Theo kết quả khảo sát Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2016 của Vietnam Report, có khoảng 45% doanh nghiệp “khát khao” đầu tư ra nước ngoài trong 5 năm tới.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phía Bắc và đại diện doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp.

Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương thống kê lại các Thông tư, Quyết định mới nhất liên quan tới việc cấp C/O để các doanh nghiệp biết.

Sáng 24.3, chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp (VCCI) Việt Nam tại Hải Phòng phối hợp với UBND tỉnh tổ chức hội nghị doanh nghiệp khu vực duyên hải phía Bắc năm 2017.

TIN MỚI

Hoàn thành Đại hội các chi đoàn!
Vừa qua, các chi đoàn thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở Công Thương Hải Dương đã hoàn...
Tập huấn Nâng cao năng lực quản lý và...
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phía...
Tổng hợp các Thông tư, Quyết định mới về...
Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương thống kê lại các Thông tư, Quyết định...
XuanDinhDau
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son