SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 6, ngày 21/2/2020

Sau một thời gian bị gián đoạn (từ 31/1/2020) do phía Trung Quốc phong tỏa trao đổi hàng hóa biên mậu để chống dịch Covid-19, kể từ ngày 20/2/2020, thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cửa khẩu Tân Thanh đã được nối lại.

Sở Công Thương yêu cầu các phòng và đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2020.

Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng đánh giá của lãnh đạo, công chức của cơ quan.

Số ca nhiễm mới tại tỉnh Hồ Bắc giảm xuống còn 349 ca so với 1.693 ca của ngày trước. Số tử vong cũng giảm còn 108 ca. Tuy nhiên tại Hàn Quốc số ca nhiễm lại tăng mạnh, lên 82 ca.

Tỉnh Lào Cai và Lạng Sơn đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để việc thông quan hàng hóa qua cửa khẩu tiếp tục tăng mạnh mà vẫn bảo đảm an toàn trong tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Ngày 30/12/2019, Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 2057/KH-SCT về Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở năm 2020.

TIN MỚI

Nối lại thông quan xuất khẩu tại Cửa...
Sau một thời gian bị gián đoạn (từ 31/1/2020) do phía Trung Quốc phong tỏa trao đổi...
Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành...
Sở Công Thương yêu cầu các phòng và đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện kế...
Kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ...
Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan nhằm nâng cao...
Lien ket nong san
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son