SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 6/12/2020

Trung tâm Xúc tiến thương mại Hải Dương kính mời các doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp có định hướng xuất khẩu trong thời gian tới quan tâm cử đại biểu tham dự đăng ký trước ngày 12/12/2020 theo đường dẫn...

Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình khuyến mại tập trung “Ngày mua sắm trực tuyến Việt Nam - Online Friday 2020” Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) và Trung tâm Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương) kính mời quý...

Thực hiện Kế hoạch số 4600/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2020, Kế hoạch CCHC số 2057/KH-SCT ngày 30/12/2019 của Sở Công Thương. Ngày 01/12/2020 Sở Công Thương ban hành công văn số 2109/BC-SCT...

Các hoạt động sẽ được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng,... đồng thời tổ chức đoàn diễu hành tuyên truyền "Ngày mua sắm trực tuyến" trên các tuyến, đường phố chính tại thành phố Hải Dương vào sáng ngày...

TIN MỚI

Mời doanh nghiệp tham gia chương trình...
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình khuyến mại tập trung “Ngày mua...
Kết quả công tác cải cách hành chính năm...
Thực hiện Kế hoạch số 4600/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về cải cách hành...
Hưởng ứng tuyên truyền "Ngày mua...
Các hoạt động sẽ được tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại...
Chào mừng Đại hội Đảng
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son