SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 22/7/2019

Sở Công Thương tỉnh Hải Dương thông báo để các doanh nghiệp liên quan được biết thông quan và xuất khẩu hiệu quả.

Công ty Cổ phần Tập đoàn AFDEX Việt Nam đã ký Hợp đồng Hợp tác Chiến lược với Tập đoàn GRAND ASTER USA (Hoa Kỳ), trong đó có nội dung mời các doanh nghiệp, doanh nhân tham gia Triển lãm Quốc tế hàng Việt Nam tại Hội chợ Quốc tế Hoa Kỳ 2019 (Global...

Trung tâm Xúc tiến thương mại Hải Dương trân trọng kính mời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh có nhu cầu đăng ký tham gia chương trình.

Xác định thương mại điện tử (TMĐT) là một trong những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế số, thời gian qua, Bộ Công Thương đã và đang triển khai các kế hoạch tổng thể về phát triển TMĐT cho từng giai đoạn.

TIN MỚI

Danh mục hàng thủy sản của Việt Nam và...
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương thông báo để các doanh nghiệp liên quan được biết thông...
Mời tham gia Triển lãm Quốc tế hàng Việt...
Công ty Cổ phần Tập đoàn AFDEX Việt Nam đã ký Hợp đồng Hợp tác Chiến lược với Tập...
Mời tham gia Đoàn công tác học tập và...
Trung tâm Xúc tiến thương mại Hải Dương trân trọng kính mời các tổ chức, doanh...
Lien ket nong san
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son