SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 18/9/2019

Đây là cơ sở để Nhà nước tiếp tục hỗ trợ các cơ sở CNNT phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển CNNT.

Trung tâm Xúc tiến thương mại trân trọng kính mời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh đang sản xuất, kinh doanh ngành hàng trên có nhu cầu đăng ký tham gia hội chợ.

Thực hiện chuyển đổi thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Việt Nam nằm trong số các quốc gia xuất khẩu điện tử lớn thứ 12 thế giới và thứ 3 trong khối ASEAN, nhưng có đến khoảng 95% giá trị thuộc khối doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Chính vì vậy, cần tạo bước đột phá để phát triển.

TIN MỚI

02 sản phẩm tỉnh Hải Dương được bình...
Đây là cơ sở để Nhà nước tiếp tục hỗ trợ các cơ sở CNNT phát triển sản xuất, xúc tiến...
Mời doanh nghiệp tham gia Hội chợ Công...
Trung tâm Xúc tiến thương mại trân trọng kính mời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân...
Kết quả công tác cải cách hành chính quý...
Thực hiện chuyển đổi thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang...
Lien ket nong san
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son