SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 28/9/2022

Để kịp thời khắc phục những bất cập trong công tác quản lý, phát triển chợ; nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh, trước mắt cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt những giải pháp đã đề ra.

Đoàn công tác đã tiến hành khảo sát thực tế 29 cơ sở là các hợp tác xã, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại 12 huyện, thị xã, thành phố có nhu cầu hỗ trợ kinh phí để đầu tư máy móc thiết bị trong sản xuất các sản phẩm nông nghiệp.

Hội chợ có trên 100 doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu của tỉnh Chiết Giang tham gia với 03 ngành hàng chủ lực gồm: Máy móc, Thiết bị điện - Điện tử; Vật liệu xây dựng- Ngũ kim- Dụng cụ cầm tay; Dệt may- Gia dụng và hàng tiêu dùng.

Ngày 21/9/2022, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và môi trường ngành Công Thương năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Đại hội các chi bộ đã tiến hành bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

TIN MỚI

Những giải pháp nâng cao hiệu quả quản...
Để kịp thời khắc phục những bất cập trong công tác quản lý, phát triển chợ; nâng cao...
Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản...
Ngày 21/9/2022, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn...
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Sở Công Thương...
Đại hội các chi bộ đã tiến hành bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ bảo đảm...
Đưa Nghị quyết vào cuộc sống
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son