SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 19/11/2019

Lớp huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp Thẻ an toàn điện cho cán bộ, công nhân quản lý vận hành, sửa chữa điện nông thôn trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tham dự Hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị thuộc sở Công Thương; và trên 130 đại biểu đại diện lãnh đạo doanh nghiệp, cán bộ quản lý của cơ sở trên địa bàn tỉnh hoạt động, sản xuất, kinh doanh trực tiếp và người lao động...

Hội chợ làng nghề (lần thứ 15) và mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Việt Nam năm 2019 diễn ra từ ngày 26 - 31/10/2019 tại Đại lộ Võ Nguyên Giáp, thành phố Hải Dương thu hút khách tham quan.

Trung tâm Xúc tiến thương mại trân trọng kính mời các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh đang sản xuất, kinh doanh ngành hàng trên có nhu cầu đăng ký tham gia hội nghị.

TIN MỚI

Huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp Thẻ...
Lớp huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp Thẻ an toàn điện cho cán bộ, công nhân quản lý...
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị phổ biến...
Tham dự Hội nghị gồm có đại diện lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị thuộc sở...
Hội chợ làng nghề và sản phẩm OCOP tại...
Hội chợ làng nghề (lần thứ 15) và mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Việt Nam năm 2019 diễn...
qc
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son