SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

Tin hoạt động Sở

5/8/2018 7:41:45 AM
Kết quả sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại tỉnh Hải Dương tháng 4/2018
Tháng 4, Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 1,1%, Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,07% so với tháng 3/2018.
 

* Về sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4/2018 giảm 1,1% so với tháng 3/2018, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến hết tháng 4/2018 chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 10,7% (cả nước tăng 11,4%).

Đa số sản phẩm lũy kế tăng khá so với cùng kỳ: Giày dép tăng 21,9%; sắt thép tăng 6,8%; nước sạch tăng 23,6%; điện sản xuất tăng 8,9%,...; thức ăn chăn nuôi giảm 5,8%; xi măng giảm 5,9%; ô tô các loại giảm 20,2%... So với cùng kỳ ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều hoà tăng 2,2%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,6%; cung cấp nước, xử lý nước thải, rác thải tăng 11,1%; ngành khai khoáng giảm sâu (-13,9%).

* Hoạt động thương mại

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 4 ước đạt 3.511 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 0,8% và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến hết tháng 4/2018 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 13.919 tỷ đồng, tăng 11,3% (cả nước tăng 9,8%).

 

Nguồn Bài: (Trích B/c Sở Công Thương)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích (12/22/2021 4:31:26 PM)
Thông báo: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (2/22/2021 10:35:45 AM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2021 (1/27/2021 1:51:32 PM)
Thông báo kết quả tuyển dụng lại viên chức của Sở Công Thương Hải Dương năm 2020 (12/31/2020 8:55:19 AM)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển lại viên chức Vòng 2 của Sở Công Thương năm 2020 (12/23/2020 8:44:17 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 (12/2/2020 1:38:18 PM)
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (10/20/2020 9:01:36 AM)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Quy chế làm việc năm 2019 (3/8/2019 3:54:29 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (3/7/2019 9:52:08 AM)
Sở Công Thương thúc đẩy tiêu thụ Cà rốt vụ Đông Xuân 2018 - 2019 (2/14/2019 10:01:04 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son