SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

Tin hoạt động Sở

12/23/2020 8:44:17 AM
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển lại viên chức Vòng 2 của Sở Công Thương năm 2020
.

Căn cứ Kế hoạch số 2229/KH-SCT ngày 21/12/2020 của Sở Công Thương về tuyển dụng lại viên chức năm 2020 theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; Căn cứ Quyết định số 2230/QĐ-SCT ngày 21/12/2020 của Sở Công Thương về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng lại viên chức của Sở Công Thương. Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng tuyển dụng lại viên chức của Sở Công Thương ngày 23/12/2020.

Ngày 23 tháng 12 năm 2020 Sở Công Thương ban hành công văn số 161/TB-HĐTDLVC về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển lại viên chức Vòng 2 và một số nội dung về thi phỏng vấn xét tuyển lại viên chức năm 2020.

Xem chi tiết thông báo tại đây!

 

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích (12/22/2021 4:31:26 PM)
Thông báo: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (2/22/2021 10:35:45 AM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2021 (1/27/2021 1:51:32 PM)
Thông báo kết quả tuyển dụng lại viên chức của Sở Công Thương Hải Dương năm 2020 (12/31/2020 8:55:19 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 (12/2/2020 1:38:18 PM)
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (10/20/2020 9:01:36 AM)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Quy chế làm việc năm 2019 (3/8/2019 3:54:29 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (3/7/2019 9:52:08 AM)
Sở Công Thương thúc đẩy tiêu thụ Cà rốt vụ Đông Xuân 2018 - 2019 (2/14/2019 10:01:04 AM)
Thứ trưởng Bộ Công Thương thăm và chúc Tết Sở Công Thương Hải Dương (2/4/2019 2:35:25 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son