SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 24/6/2017

Đầu tư và Hợp tác quốc tế

Xuất nhập khẩu của Hải Dương 5 tháng đầu năm 2017
Giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tỉnh Hải Dương đứng vị trí thứ 9/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Khảo sát trực tuyến Luật Cạnh tranh và định hướng sửa đổi
Nội dung cuộc khảo sát liên quan đến hiểu biết về Luật Cạnh tranh Việt Nam và định hướng sửa đổi, những vấn đề tác động đến cơ quan, doanh nghiệp...
Nâng cao năng lực thiết kế phát triển sản phẩm!
Kết thúc chương trình, các học viên đã được Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận tham gia và đạt kết quả tốt khóa học hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực thiết kế, phát triển sản phẩm./.
Kết quả triển khai Nghị quyết số 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế của Sở Công Thương Hải Dương
Năm 2016, Sở Công Thương đã tích cực triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của các cấp về hội nhập quốc tế; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và tiếp tục nâng cao năng lực cạnh...
Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội!
Ngày 5/11/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước...
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK
Ngày 17/11/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2026/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Sơ kết công tác hội nhập quốc tế 6 tháng đầu năm 2015
Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo HNQT, các Thành viên Ban Chỉ đạo HNQT tỉnh Hải Dương và Tổ trưởng, tổ phó tổ chuyên viên giúp...
    BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son