SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/9/2021

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

Thông tư hướng dẫn về Quy tắc xuất xứ hàng hóa
Ngày 08/4/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại Việt Nam - Cuba.
Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập
Ngày 21/11/2019, Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đã gửi Công văn số 1225/XNK-XXHH về triển khai thực hiện cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập của Liên minh Châu...
Một số văn bản về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa
Sở Công Thương Hải Dương thông tin tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân một số văn bản mới liên quan đến thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa có hiệu lực từ tháng 9 năm 2019 như sau:
Tận dụng lợi ích quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn tận dụng lợi ích từ quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ...
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
Ngày 22/01/2019, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BCT quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (gọi tắt CPTPP).
Hướng dẫn phân luồng quy trình cấp C/O ưu đãi
Ngày 29/6/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BCT quy định về việc phân luồng quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi ( C/O).
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thực thi công vụ trong hoạt động XNK
Niêm yết công khai các thủ tục hành chính và trích dẫn các vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm nhằm giảm thời gian đi lại nhiều lần và tránh phiền hà cho doanh nghiệp là những chuyển biến tích cực trong...
Tăng cường thực hiện và triển khai có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do
Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã đạt được những kết quả vững chắc, đặc biệt thông qua việc đàm phán và ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA)
Tăng 1.379 bộ C/O so với 9 tháng năm 2016
Tính đến hết tháng 9/2017, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương đã thẩm định và cấp 6.074 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho doanh nghiệp, trị giá C/O cấp đạt 451,4 triệu USD.
Tổng hợp các Thông tư, Quyết định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương thống kê lại các Thông tư, Quyết định mới nhất liên quan tới việc cấp C/O để các doanh nghiệp biết.
Cấp 489 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp
Tháng 1 năm 2017, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương đã tiếp nhận, thẩm định và cấp 489 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho các doanh nghiệp, trị giá C/O đã cấp đạt 34,6 triệu...
Phòng Quản lý XNK khu vực Hải Dương tăng cường cải cách thủ tục hành chính
Vừa qua, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương đã tổ chức, tiếp nhận và thực hiện theo quy trình việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.
Hướng dẫn thực hiện cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa từ thị trường Việt Nam sang các nước Liên minh kinh...
Ban hành kèm theo Thông tư này là các Phụ lục để hướng dẫn thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định VN- EAEU FTA.
Kết quả triển khai cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa qua Internet
Thực hiện Quyết định số 2412/QĐ-BCT ngày 15/6/2016 của Bộ Công Thương về triển khai cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) qua internet; bước đầu triển khai, đạt được một số kết quả như sau:
Thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet
Tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi qua Internet trên hệ thống eCoSys trả kết quả bản giấy cho thương nhân trong 2 giờ làm việc.
Nguyên tắc và quy định khi xuất khẩu sang Thụy Điển, EU
Tham dự Hội thảo có sự tham gia của đại diện Bộ Công Thương; cơ quan hải quan; Sở Công Thương các tỉnh và thành phố phía Bắc, các hiệp hội, doanh nghiệp.
Thông tư mới hướng dẫn sử dụng C/O mẫu AANZ
Hàng hóa xuất sang thị trường các nước Asean, Úc- Niudilân sử dụng form AANZ theo quy định của Thông tư 31/TT-BCT ngày 24 tháng 9 năm 2015.
Thông tư mới dành cho hàng xuất khẩu từ thị trường Việt Nam sang thị trường Hàn Quốc chính thức có hiệu lực
Theo đó, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc kể từ ngày 20/12/2015 nếu đáp ứng tiêu chí xuất xứ và quy định tại Thông tư 40/2015/TT-BCT và Thông tư 48/2015/TT-BCT thì được hưởng ưu...
Quy tắc xuất xứ trong quá trình hội nhập
Sở Công Thương phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức buổi tập huấn về xuất xứ hàng hóa trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên.
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son