SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

Tin hoạt động Sở

10/20/2020 9:01:36 AM
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản
Đơn vị tham gia đấu giá phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá thanh lý do Sở Công thương đang quản lý;

Sở Công Thương thông báo việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản: Sở Công Thương tỉnh Hải Dương. Địa chỉ: số 14A, phố Bắc Sơn, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

2. Tên tài sản đấu giá và giá khởi điểm:

- 01 xe ô tô, nhãn hiệu Ford Laser, BKS 34B – 2159 do văn phòng Sở Công Thương quản lý. Giá khởi điểm: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

- 01 xe ô tô, nhãn hiệu Ford Laser, BKS 34B – 1062 do Trung tâm Xúc tiến thương mại quản lý. Giá khởi điểm: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

- 01 xe ô tô, nhãn hiệu Mazda 323, BKS 34B – 0512 do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp quản lý. Giá khởi điểm: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Mức giá trên là giá tối thiểu làm cơ sở để đơn vị tổ chức bán đấu giá thanh lý tài sản theo quy định hiện hành.

3.    Các tiêu chí để lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá như sau:

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị: Đơn vị tổ chức đấu giá có trụ sở làm việc riêng, hội trường đấu giá, các máy móc trang thiết bị và nhân sự để đảm bảo thực hiện việc đấu giá.

- Đối với tổ chức và Đấu giá viên:

+ Đơn vị tổ chức có thời gian hoạt động ít nhất từ 03 năm trở lên.

+ Đấu giá viên có năng lực, kinh nghiệm, uy tín trong lĩnh vực hoạt động trên 10 năm và được khen thưởng cấp nhà nước (Bằng khen Thủ tướng; Huân chương Lao động...).

- Có phương án đấu giá cụ thể.

- Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản: Theo quy định nhà nước tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính.

- Đơn vị tham gia đấu giá phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố.

4. Thời gian, địa chỉ nộp hồ sơ đăng ký:

- Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 20/10/2020  đến 16 giờ ngày 26/10/2020.

- Tại Văn phòng Sở Công Thương tỉnh Hải Dương, số 14A, phố Bắc Sơn, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (trong giờ hành chính).

Người nhận hồ sơ: ông Phạm Văn Việt, Chánh VP, ĐT: 0968566816; bà Đỗ Thị Huế, Phó Chánh VP, ĐT: 0985907278.

- Thông báo này được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (http://dgts.moj.gov.vn) và Trang thông tin điện tử Sở Công Thương (http://sct.haiduong.gov.vn).

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích (12/22/2021 4:31:26 PM)
Thông báo: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (2/22/2021 10:35:45 AM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2021 (1/27/2021 1:51:32 PM)
Thông báo kết quả tuyển dụng lại viên chức của Sở Công Thương Hải Dương năm 2020 (12/31/2020 8:55:19 AM)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển lại viên chức Vòng 2 của Sở Công Thương năm 2020 (12/23/2020 8:44:17 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 (12/2/2020 1:38:18 PM)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Quy chế làm việc năm 2019 (3/8/2019 3:54:29 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (3/7/2019 9:52:08 AM)
Sở Công Thương thúc đẩy tiêu thụ Cà rốt vụ Đông Xuân 2018 - 2019 (2/14/2019 10:01:04 AM)
Thứ trưởng Bộ Công Thương thăm và chúc Tết Sở Công Thương Hải Dương (2/4/2019 2:35:25 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son