SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 6/12/2020

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

Thông báo: Cấp Giấy phép thành lập VPĐD Move Plus CO., LTD
Văn phòng đại diện thực hiện chức năng iên lạc, tìm hiểu thị trường, xúc tiến thúc đẩy cơ hội đầu tư kinh doanh với khách hàng theo ủy quyền của Công ty Cổ phần MOVE PLUS.
Sở Công Thương tham gia Hội thao Khối thi đua cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về kinh tế 2020
Thành công của Hội thao là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, hợp tác của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị trong Khối.
Kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020 của Sở Công Thương
Sở đã tổ chức thành công 07 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan tới lĩnh vực ngành quản lý cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn...
Biện pháp phòng dịch Covid - 19 và quản lý xuất nhập khẩu hàng hóa sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)
Ngày 12/11/2020, Sở Công Thương ra Công văn số 1959/SCT - QLTM gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố; các hội, hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp trong tỉnh thông tin mới về...
Sở Công Thương dự Hội nghị kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn
Ngày 6/11/2020, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm an toàn ngành Công Thương.
Sở Công Thương vận động ủng hộ nhân dân các tỉnh miền Trung khắc phục thiên tai
Các phòng và đơn vị trực thuộc ủng hộ kinh phí gửi về Sở Công Thương (qua Văn phòng, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, thủ quỹ tiếp nhận) trước ngày 05/11/2020.
Kế hoạch hành động Chương trình sản xuất và tiêu dùng bền vững tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030
Theo Kế hoạch, giai đoạn 2021- 2025 sẽ xây dựng, áp dụng 5 đến 10 mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững; phổ biến, nhân rộng các mô hình về sản xuất sạch hơn, các mô hình về sản xuất và tiêu dùng bền...
Bộ Công Thương công bố doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019
Ngày 24/8/2020, Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 2250/QĐ-BCT về Phê duyệt và công bố Danh sách xuất khẩu uy tín năm 2019.
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân MCI INC
Giấy phép có hiệu lực từ ngày 05 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2024.
Hải Dương tham dự Hội nghị trực tuyến về “Triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA”
Sở Công Thương đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương tổ chức, tham dự hội nghị trên tại điểm cầu Hội trường tầng 1, UBND tỉnh Hải Dương.
Thông báo Gia hạn Giấy phép thành lập VPĐD của Công ty TNHH GSI Trading Hong Kong tại Việt Nam
Giấy phép này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2023.
Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả Thương mại tự do Việt Nam -...
Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam với liên minh Châu Âu và đi vào thực thi có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế nước ta cũng như các nền kinh tế của Liên minh Châu Âu.
Hải Dương tham gia Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020
Ngày 06/6/2020, Sở Công Thương Hải Dương đã tổ chức, tham gia Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020 tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến, Viễn thông Hải Dương. Đây là Chương trình do...
Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN + 3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ)
Sự kiện là cơ hội và điều kiện tốt để truyền thông sâu rộng tới công đồng doanh nghiệp cung cấp thêm thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp thể hiện được tính chủ động, tự cường thích ứng trong hội...
Công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Công Thương giai đoạn 2011 - 2020
Hiện tại, 126/126 TTHC cấp tỉnh (đạt tỷ lệ 100%) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được giải quyết theo cơ chế một cửa theo đúng quy định.
Sở Công Thương Hải Dương hiện đại hóa hành chính
Giai đoạn 2011 - 2020, 100% các văn bản, tài liệu đi, đến giữa các phòng, đơn vị được thực hiện trao đổi qua môi trường mạng.
Phối hợp, đẩy mạnh tiêu thụ vải quả của Hải Dương niên vụ 2020
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương trân trọng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tích cực quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ kết nối cung, cầu tiêu thụ vải quả của Hải Dương...
Mời tham gia các khóa tập huấn về cam kết Hiệp định EVFTA
Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hải Dương tổ chức Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định EVFTA, gồm 03 khóa tập huấn như sau:
Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh tháng 4/2020
Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đương hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid - 19) ở Châu Âu và Mỹ vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 nên các đơn hàng xuất khẩu giảm.
Phương án chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu để ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 26/3/2020, Sở Công Thương Hải Dương đã ra Công văn số 560/SCT-QLTM về phương án chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu để ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Nội...
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son