SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 26/6/2022

Công tác Đảng

Triển khai thực hiện Kết luận số 21- KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)
Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Công Thương cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Tuyên truyền về thông tin đối ngoại thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ trực thuộc theo tài liệu triển khai, tổ chức tuyên truyền phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về thông tin đối ngoại...
Đảm bảo vui tươi lành mạnh, an toàn đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022.
Đảng bộ Sở Công Thương tăng cường công tác xây dựng và phát triển Đảng năm 2022
Ngày 18/01/2022, Đảng bộ Sở Công Thương chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. Đồng chí Trần Văn Hảo - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng...
Hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu “Biên cương Tổ quốc tôi”
Cuộc thi nhằm tuyên truyền, khẳng định chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước, những nỗ lực của các địa phương trong việc triển khai chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia...
Đảng bộ Sở Công Thương triển khai đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ theo khung tiêu chí mới ban hành
Đảng bộ Sở Công Thương đăng tải toàn bộ nội dung Quyết định ban hành khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ để các chi bộ và đảng viên thuộc Đảng bộ Sở nắm bắt thông tin, triển khai thực...
Rà soát và đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng
Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở nắm bắt thông tin và triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung theo công văn đã gửi.
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Thọ
Các chi bộ tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong chi bộ về thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Đức Thọ...
Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961-23/10/2021)
Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ trực thuộc tuyên truyền về chiến công và thành tích vẻ vang của Đường Hồ Chí Minh trên biển... đến các cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động.
Các chi bộ cơ sở cần tăng cường thực hiện tốt phòng, chống dịch bệnh Covid- 19
Đảng ủy Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ cơ sở tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid- 19.
Đồng chí Trần Văn Hảo được chỉ định chức danh Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020- 2025
Ngày 23/6/2021, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 76-QĐ/ĐUK về chỉ định chức danh Bí thư Đảng ủy Sở Công Thương nhiệm kỳ 2020- 2025.
Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm...
Ngày 14/01/2021, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2020, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Phạm Thanh Hải, Bí thư Đảng uỷ, Giám...
Hội nghị học tập triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng...
Đây là đợt sinh hoạt chính trị tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ,...
Đảng ủy Sở Công Thương lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, lần thứ XVII
Đảng ủy Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ tổng hợp ý kiến tham gia của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị gửi về Văn phòng Đảng ủy trước ngày 30/9/2020.
Đại hội Đảng bộ Sở Công Thương lần thứ III (nhiệm kỳ 2020-2025) thành công tốt đẹp
Đảng bộ Sở đã phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, đề ra những định hướng mang tính then chốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Tỉnh uỷ, UBND và HĐND tỉnh giao.
Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Công Thương
Thông qua Đại hội, các chi bộ đã hoàn thành việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, kiểm điểm sự lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, xác định phương...
Đảng bộ Sở Công Thương tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020
Chiều ngày 14/01/2020, Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Đồng chí Phạm Thanh Hải, Tỉnh uỷ viên, Bí...
Sở Công Thương tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết số 35-NQ/TW và các nội dung liên quan
Ngày 08/8/2019, Đảng Bộ Sở Công Thương Hải Dương tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập Nghị quyết số 35-NQ/TW, Chỉ thị số 32-CT/TW và các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII.
Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV năm 2019
Đảng bộ Sở Công Thương yêu cầu các chi bộ trực thuộc tích cực hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV năm 2019.
Đảng bộ Sở Công Thương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm...
Ngày 25/01/2019, Đảng bộ Sở Công Thương Hải Dương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Phạm Thanh Hải, Tỉnh uỷ viên,...
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son