SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

Tin hoạt động Sở

12/22/2021 4:31:26 PM
Sở Công Thương triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích
Sở Công Thương đề nghị và khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ dichvucong.haiduong.gov.vn.

Hiện nay, trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ dichvucong.haiduong.gov.vn, Sở Công Thương có tổng số 121 TTHC, trong đó 31 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 90 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, Sở Công Thương đề nghị và khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ dichvucong.haiduong.gov.vn.

 Đồng thời, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và làm giảm nguy cơ lây nhiễm tại Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương, Sở Công Thương khuyến khích các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp quan tâm, ưu tiên sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (VNPost) để thực hiện việc nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC tại nhà (cơ quan, đơn vị).

Sở Công Thương đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan thông tin, báo chí phối hợp tuyên truyền sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp quan tâm, tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện TTHC cho người dân, doanh nghiệp và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ với Bộ phận một cửa của Sở Công Thương tại Trung tâm phục vụ hành chính công, số điện thoại: 02203.835001 để được hỗ trợ.

Nguồn Bài: Trung tâm XTTM

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông báo: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (2/22/2021 10:35:45 AM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2021 (1/27/2021 1:51:32 PM)
Thông báo kết quả tuyển dụng lại viên chức của Sở Công Thương Hải Dương năm 2020 (12/31/2020 8:55:19 AM)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển lại viên chức Vòng 2 của Sở Công Thương năm 2020 (12/23/2020 8:44:17 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 (12/2/2020 1:38:18 PM)
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (10/20/2020 9:01:36 AM)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Quy chế làm việc năm 2019 (3/8/2019 3:54:29 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (3/7/2019 9:52:08 AM)
Sở Công Thương thúc đẩy tiêu thụ Cà rốt vụ Đông Xuân 2018 - 2019 (2/14/2019 10:01:04 AM)
Thứ trưởng Bộ Công Thương thăm và chúc Tết Sở Công Thương Hải Dương (2/4/2019 2:35:25 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son