SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

Tin hoạt động Sở

8/3/2018 4:39:06 PM
Kết quả sản xuất công nghiệp và thương mại tỉnh Hải Dương tháng 7/2018
Tháng 7, Chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 0,3%, Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,03% so với tháng 6/2018.
 
(Ảnh TT-TT)
Về sản xuất công nghiệp

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7/2018 giảm 0,3% so với tháng 6/2018, tăng 9,0% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến hết tháng 7/2018 chỉ số sản xuất công nghiệp toàn tỉnh tăng 10,2%.

Đa số sản phẩm lũy kế tăng khá so với cùng kỳ: Nước sạch tăng 22,4%; giày dép tăng 11,7%; điện sản xuất tăng 10,8%; sắt thép tăng 6,5%,...; ô tô các loại giảm 9,7%; thức ăn chăn nuôi giảm 10,4%; xi măng giảm 6,2%...

Tính chung 7 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,2%. Trong đó: Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,4%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 10,4%; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải tăng 14,4%; khai khoáng giảm 25,0%.

Hoạt động thư­ơng mại nội địa

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 7 ước đạt 4.400 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 1,1% và tăng 9,0% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế đến hết tháng 7/2018 tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 29.557 tỷ đồng, tăng 10,8% (cả nước tăng 11,1%).

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7 tăng 0,03% so với tháng trước; tăng 2,38% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 7 tháng đầu năm tăng 2,62% so với bình quân cùng kỳ (cả nước tăng 3,45%).

Nguồn Bài: Ban biên tập (Trích B/c Sở Công Thương)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích (12/22/2021 4:31:26 PM)
Thông báo: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (2/22/2021 10:35:45 AM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2021 (1/27/2021 1:51:32 PM)
Thông báo kết quả tuyển dụng lại viên chức của Sở Công Thương Hải Dương năm 2020 (12/31/2020 8:55:19 AM)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển lại viên chức Vòng 2 của Sở Công Thương năm 2020 (12/23/2020 8:44:17 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 (12/2/2020 1:38:18 PM)
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (10/20/2020 9:01:36 AM)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Quy chế làm việc năm 2019 (3/8/2019 3:54:29 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (3/7/2019 9:52:08 AM)
Sở Công Thương thúc đẩy tiêu thụ Cà rốt vụ Đông Xuân 2018 - 2019 (2/14/2019 10:01:04 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son