SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

Tin hoạt động Sở

2/14/2019 10:01:04 AM
Sở Công Thương thúc đẩy tiêu thụ Cà rốt vụ Đông Xuân 2018 - 2019
Ngày 13/02/2019, Sở Công Thương Hải Dương ban hành Công văn số 234/SCT- QLTM về thúc đẩy tiêu thụ Cà rốt tỉnh Hải Dương vụ Đông Xuân 2018 - 2019.

Hải Dương là tỉnh có thế mạnh trong sản xuất nông sản đạt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, với các loại cây trồng chủ lực như: Vải, Ổi, Na, Bưởi, Cà rốt, Hành, Tỏi, Dưa, Củ đậu, rau ăn lá các loại.v.v. Những năm qua nông sản của tỉnh được tiêu thụ khá tốt do có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương và các Cơ quan chuyên môn các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, các cơ quan thông tin đại chúng Trung ương, địa phương các tỉnh bạn.

Hiện nay, Cà rốt vụ Đông Xuân 2018-2019 của tỉnh bắt đầu thu hoạch rộ, sản lượng bình quân trên 50.000 tấn. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu thụ Cà rốt của nông dân, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đề nghị Bộ Công Thương, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp lớn, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối trên phạm vi toàn quốc phối hợp thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm cụ thể như sau:

1. Đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Vụ Thị trường trong nước, Cục Xúc tiến thương mại và các đơn vị có liên quan thuộc Bộ quan tâm hỗ trợ, đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, xúc tiến tiêu thụ Cà rốt và nông sản của tỉnh Hải Dương; chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng Công ty, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối quan tâm giới thiệu, kết nối, thúc đẩy tiêu thụ Cà rốt cho nông dân tỉnh Hải Dương.

2. Đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tăng cường tuyên truyền, giới thiệu thông tin về các đầu mối tiêu thụ Cà rốt của tỉnh Hải Dương (theo danh sách tại Phụ lục kèm theo) đến các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ, nhất là doanh nghiệp xuất khẩu nông sản để các đơn vị chủ động kết nối, tiêu thụ Cà rốt niên vụ 2018-2019 hoặc triển khai hợp tác đầu tư, chế biến tiêu thụ nông sản trong những năm tiếp theo.

 3. Đề nghị các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối trên phạm vi toàn quốc trên cơ sở kinh nghiệm trong kinh doanh nông sản, khách hàng và thị trường đã có chủ động liên hệ với các đầu mối tiêu thụ Cà rốt của tỉnh Hải Dương (theo danh sách tại Phụ lục kèm theo) để mua bán, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm Cà rốt cho nông dân tỉnh Hải Dương; đảm bảo liên kết thu mua, chế biến theo tiêu chuẩn của đơn vị, không ép giá người nông dân và thúc đẩy liên kết bền vững, lâu dài, hai bên cùng có lợi.

Chi tiết Công văn và danh sách đầu mối tiêu thụ cà rốt tại đây!

 

Nguồn Bài: Sở Công Thương

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích (12/22/2021 4:31:26 PM)
Thông báo: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (2/22/2021 10:35:45 AM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2021 (1/27/2021 1:51:32 PM)
Thông báo kết quả tuyển dụng lại viên chức của Sở Công Thương Hải Dương năm 2020 (12/31/2020 8:55:19 AM)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển lại viên chức Vòng 2 của Sở Công Thương năm 2020 (12/23/2020 8:44:17 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 (12/2/2020 1:38:18 PM)
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (10/20/2020 9:01:36 AM)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Quy chế làm việc năm 2019 (3/8/2019 3:54:29 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (3/7/2019 9:52:08 AM)
Thứ trưởng Bộ Công Thương thăm và chúc Tết Sở Công Thương Hải Dương (2/4/2019 2:35:25 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son