SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2019

Đường dây nóng

7/7/2017 4:17:36 PM
Đường dây nóng của Sở Công Thương
Ngày 05/7/2017, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 938/QĐ-SCT, thành lập đường dây nóng của Sở

Để hướng dẫn, hỗ trợ người tiêu dùng; tiếp nhận, xử lý thông tin tố giác về các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả và các hành vi tiêu cực, tiếp tay của cá nhân, cơ quan chức năng… Cụ thể như sau:

1. Đường dây nóng của Sở Công Thương gồm:

- Điện thoại cố định: 0220.3853603; 0220.3853512

- Điện thoại di động: 0983.252.106

- Fax:                        0220.3853899

- Email: thanhtrasonganh@gmail.com hoặc bcd389haiduong@gmail.com

- Địa chỉ tiếp nhận đơn, thư, văn bản: Sở Công Thương Hải Dương, số 14A, phố Bắc Sơn, thành phố Hải Dương.

2. Thông tin, tiếp nhận xử lý gồm:

- Tư vấn hỗ trợ và nâng cao nhận thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Thông tin tố giác về hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

- Thông tin cá nhân, đơn vị chức năng không thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, có hành vi tiêu cực, tiếp tay cho hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

 

Xem toàn văn bản Quyết định Tại đây!

Nguồn Bài: Nguyễn Lương Ngọc

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Đường dây nóng của Ban chỉ đạo 389 tỉnh (7/7/2017 4:20:16 PM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son