SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 20/8/2022

Tin hoạt động Sở

5/4/2018 10:24:32 AM
Sở Công Thương chung sức cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Sở Công Thương Hải Dương đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao các chỉ số cấu thành CPI của tỉnh, phân công rõ ràng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc.

Ngày 23/4/2018, tại cuộc họp giao ban với Lãnh đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở, Giám đốc Sở đã công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Năm 2017, chỉ số PCI của Hải Dương đạt 60,36 điểm, xếp thứ 49 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố, giảm 13 bậc so với năm 2016.

Mặc dù có 6 chỉ số thành phần tăng điểm là: Tiếp cận đất đai; chi phí thời gian; chi phí không chính thức; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo lao động và thiết chế pháp lý, an ninh trật tự. Trong đó chỉ số tăng điểm mạnh nhất là tiếp cận đất đai đạt 6,68 điểm (tăng 1,05 điểm). Tuy nhiên Hải Dương có 4 chỉ số giảm điểm là: Gia nhập thị trường, tính minh bạch, cạnh tranh bình đẳng và tính năng động của chính quyền tỉnh.

Đồng chí Phạm Thanh Hải , Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương điều hành cuộc họp

Với tinh thần cùng chung sức nâng cao chỉ số PCI của toàn tỉnh, Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành văn bản số 182/KH-SCT ngày 01/02/2018: Kế hoạch thực hiện đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2016-2020” của Sở Công Thương Hải Dương năm 2018. Trong đó đề ra các mục tiêu, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao các chỉ số cấu thành CPI của tỉnh, phân công rõ ràng nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc.

Thay mặt tập thể Lãnh đạo Sở, Giám đốc Sở đã ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở trong việc hoành thành các nhiệm vụ chuyên môn trong năm 2017; đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở, cán bộ công chức, viên chức tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, làm tốt nhiệm vụ cải cách hành chính, tuyệt đối không để hồ sơ bị quá hạn trong năm 2018; tích cực tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo từng lĩnh vực cụ thể, tăng cường đôn đốc, giám sát, thanh - kiểm tra phát hiện những khó khăn, vướng mắc hoặc sai phạm để kịp thời đề xuất các giải pháp xử lý.

Giám đốc Sở cũng yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ trong việc phục vụ nhân dân; không hạch sách, nhũng nhiễu; không tham ô, tham nhũng, lãng phí; thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cơ quan; giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Những nỗ lực của Sở trong việc thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể đã và đang góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ công, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu giao dịch hành chính của tổ chức, công dân và toàn xã hội; hướng tới cải thiện môi trường, thu hút đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp và thúc đẩy mạnh các hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh./.

Nguồn Bài: Đỗ Thị Huế

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích (12/22/2021 4:31:26 PM)
Thông báo: Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (2/22/2021 10:35:45 AM)
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch phát động thi đua năm 2021 (1/27/2021 1:51:32 PM)
Thông báo kết quả tuyển dụng lại viên chức của Sở Công Thương Hải Dương năm 2020 (12/31/2020 8:55:19 AM)
Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển lại viên chức Vòng 2 của Sở Công Thương năm 2020 (12/23/2020 8:44:17 AM)
Kết quả công tác cải cách hành chính năm 2020 (12/2/2020 1:38:18 PM)
Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản (10/20/2020 9:01:36 AM)
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Quy chế làm việc năm 2019 (3/8/2019 3:54:29 PM)
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (3/7/2019 9:52:08 AM)
Sở Công Thương thúc đẩy tiêu thụ Cà rốt vụ Đông Xuân 2018 - 2019 (2/14/2019 10:01:04 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son