SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 21/2/2018

Tin hoạt động Sở

8/31/2017 3:33:45 PM
Sở Công Thương tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2017
Để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, ngày 29/8/2017, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã ban hành Công văn số 1274/SCT-KHTCTH về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Theo đó, Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Kinh tế thành phố, thị xã; Phòng Kinh tế- Hạ tầng các huyện và đề nghị các doanh nghiệp công nghiệp -  thương mại trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách được giao; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nội dung thực hiện các công việc xem chi tiết tại đây!

Nguồn Bài: Phòng KH-TC-TH

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả sản xuất công nghiệp và thương mại tỉnh Hải Dương tháng 5/2017 (6/1/2017 4:21:14 PM)
Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2017 tại Hải Dương (3/7/2017 3:28:40 PM)
Sở Công Thương đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016 (10/17/2016 4:29:11 PM)
Sở Công Thương tổ chức họp giao ban tháng 9 và triển khai công tác 3 tháng cuối năm 2016. (10/13/2016 2:09:30 PM)
Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương Hải Dương (10/7/2016 12:00:13 PM)
Hội nghị phổ biến Nghị định số 19/20216/NĐ-CP và Thông tư số 03/2016/TT-BCT về kinh doanh khí (7/8/2016 6:15:08 PM)
Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,3% (6/26/2015 12:00:00 AM)
Các giải pháp tiết kiệm năng lượng điện trong các cơ quan, công sở (6/25/2015 12:00:00 AM)
Phát triển năng lượng tái tạo: Tạo chính sách hỗ trợ tốt (6/24/2015 12:00:00 AM)
Việt Nam xuất khẩu gần 17 tấn vải đầu tiên sang Úc (6/22/2015 12:00:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2BaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son