SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Văn phòng

Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” ngành Công Thương
Chương trình nhằm phát huy tinh thần sáng tạo của các doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo.
Kế hoạch luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo, quản lý
Cán bộ công chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện UBND tỉnh quản lý và công chức lãnh đạo, quản lý thuộc diện Sở quản lý.
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính
Trong quý III năm 2017, Sở Công Thương Hải Dương đã triển khai đồng bộ các giải pháp, mang lại hiệu quả tích cực trong công tác cải cách hành chính nhà nước.
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước
Ngày 18/8/2017, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 1205/KH-SCT, về tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2017.
Chỉ đạo của Giám đốc Sở về chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế làm việc cơ quan
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.
Sở Công Thương Hải Dương hợp tác cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ với Bưu điện tỉnh
Ngày 15/7/2017, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã ký Thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tỉnh Hải Dương về cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu...
Giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính của Sở Công Thương
Để giảm bớt thời gian chờ đợi cho các doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh, Giám đốc Sở Công Thương quyết định giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính thuộc 02...
Sở Công Thương Hải Dương phát động thi đua năm 2017
Để hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ năm 2017, Sở Công Thương Hải Dương đã phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.
Kết quả xây dựng và thực hiện QCDC năm 2016 của Sở Công Thương
Việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị thuộc Sở được gắn liền với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...
Kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2016
Với mục tiêu thực hiện kiểm soát chặt chẽ quy định thủ tục hành chính (TTHC) ngay từ khâu dự thảo văn bản cho đến khâu tổ chức thực hiện, Sở Công Thương Hải Dương luôn đánh giá tác động đối với các dự...
Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước năm 2016 của Sở Công Thương
Thông qua kế hoạch, Sở Công Thương yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc phải thực hiện công tác tuyên truyền có hiệu quả và đúng tiến độ đề ra.
Giao lưu thể thao kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9/2016
Giải giao lưu thể thao đã tạo không khí phấn khởi, khích lệ tinh thần hăng say lao động của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Sở Công Thương ban hành Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, nhân viên
Quy tắc ứng xử Quy định các chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên của Sở khi thi hành nhiệm vụ và trong quan hệ xã hội, nhằm đảm bảo sự công minh, chính trực, văn minh, phù hợp...
Quy chế hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công Thương
Ngày 12/8/2016, Sở Công Thương ban hành Quyết định số 1094/QĐ-SCT về việc thực hiện Quy chế hoạt động của Bộ phận nhận và trả kết quả thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Công Thương. Ban hành kèm theo...
Sở Công Thương Phát động phong trào thi đua yêu nước
Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua với chủ đề “ Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”.
Kết quả công tác giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2016
Sở Công Th­ương Hải Dương thực hiện tốt các nội dung về công tác giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2016.
Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016 của Sở Công Thương
6 tháng đầu năm, Sở Công Thương đã tích cực triển khai kế hoạch cải cách hành chính theo lĩnh vực phụ trách và đạt được những kết quả khả quan.
Sở Công Thương tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập
Sáng ngày 12/5/2016, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hải Dương, Sở Công Thương long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2016) và đón nhận Cờ...
Sở Công Thương tổng kết thực hiện nhiệm vụ 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016
Năm 2015, mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh nhưng Ngành Công Thương Hải Dương...
Sở Công Thương Hải Dương hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015
Việc bình xét thi đua, khen thưởng phải chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo...
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son