SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 22/7/2018

Văn phòng

Kết quả công tác giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2016
Sở Công Th­ương Hải Dương thực hiện tốt các nội dung về công tác giao ước thi đua 6 tháng đầu năm 2016.
Kết quả cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2016 của Sở Công Thương
6 tháng đầu năm, Sở Công Thương đã tích cực triển khai kế hoạch cải cách hành chính theo lĩnh vực phụ trách và đạt được những kết quả khả quan.
Sở Công Thương tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày thành lập
Sáng ngày 12/5/2016, tại Nhà Văn hóa trung tâm tỉnh Hải Dương, Sở Công Thương long trọng tổ chức mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Ngành Công Thương Việt Nam (14/5/1951-14/5/2016) và đón nhận Cờ...
Sở Công Thương tổng kết thực hiện nhiệm vụ 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016
Năm 2015, mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong tỉnh nhưng Ngành Công Thương Hải Dương...
Sở Công Thương Hải Dương hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015
Việc bình xét thi đua, khen thưởng phải chính xác, công khai, công bằng, kịp thời, đúng đối tượng, đúng thành tích, đúng quy định của Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo...
Kết quả thực hiện quy chế dân chủ năm 2015 của Sở Công Thương Hải Dương
Luôn gắn việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị với công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.
Kết quả thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
Việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung TCVN ISO 9001: 2008 tại cơ quan, đã được Tổng cục đo lường chất lượng cấp giấy chứng nhận ban hành.
Sở Công Thương Hải Dương quy định về nâng lương trước thời hạn
Ngày 16/10/2015 vừa qua, Giám đốc Sở Công Thương ban hành Quyết định số 1357/QĐ-SCT Quy định về xét nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở.
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son