SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 28/11/2022

Văn phòng

6/12/2021 3:27:13 AM
Sở Công Thương tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính
Sở đã kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ và giảm thời hạn giải quyết đối với 07 thủ tục nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức, công dân.
 

Thời gian quá, tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND tỉnh, Sở Công Thương đã tích cực thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thực hiện thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý, cụ thể như:

- Tổ chức rà soát, đánh giá 70 TTHC thuộc các lĩnh vực được giao theo Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hải Dương của UBND tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 381/QĐ-UBND ngày 02/02/2021). Kết quả rà soát: Kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ và giảm thời hạn giải quyết đối với 07 thủ tục nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức, công dân.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại địa chỉ dichvucong.haiduong.gov.vn; cho phép các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích. Các thông tin được cung cấp trên Hệ thống luôn đảm bảo đầy đủ, kịp thời, chính xác, tạo điều kiện thuận lợi và giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, chờ đợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính.

- Bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính tại Văn phòng sở trong thời gian Trung tâm Phục vụ hành chính công tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tuyên truyền, khuyến khích và hướng dẫn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến và đăng ký nhận kết quả tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích để thực hiện giãn cách xã hội, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp.

Nhờ thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp trên, đi đôi với duy trì thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nên thời gian qua tại Sở Công Thương chưa xảy ra trường hợp lây nhiễm Covid-19. Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Sở thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ công việc được giao. Các doanh nghiệp trong ngành được hỗ trợ, hướng dẫn, cung cấp thông tin kịp thời nên hoạt động sản xuất, kinh doanh cơ bản duy trì ổn định, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.           

Nguồn Bài: Đỗ Thị Huế (VP Sở)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (10/12/2022 3:28:36 AM)
Sở Công Thương triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (8/22/2022 4:54:50 PM)
Tăng cường công tác tiêm vắc xin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (7/20/2022 2:47:28 AM)
Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết gần 4 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I (3/16/2022 4:24:49 PM)
Sở Công Thương đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 (2/14/2022 9:54:52 AM)
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 (1/26/2022 10:13:16 AM)
Phấn đấu trên 95% hồ sơ TTHC được trả kết đúng hạn và trước hạn (1/21/2022 3:34:25 AM)
Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022 (1/3/2022 10:58:06 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nội bộ về rà soát phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (11/12/2021 8:06:20 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son