SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 28/11/2022

Văn phòng

5/24/2021 3:24:45 AM
Sở Công Thương tăng cường áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 21/5/2021, Sở Công Thương ra Công văn số 753/SCT-VP về tăng cường áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
Thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 225-TB/TU ngày 20/5/2021 về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an toàn cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đồng thời thực hiện Công văn số 1809/UBND-VP ngày 20/5/2021 của UBND tỉnh về tăng cường áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19; ngày 21/5/2021, Sở Công Thương ra Công văn số 753/SCT-VP về tăng cường áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở tuyên truyền, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung tại công văn số 1595/UBND-VP ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Từ ngày 20/5/2021, yêu cầu toàn bộ người dân trong tỉnh không ra khỏi nhà từ 22 giờ 00 phút ngày hôm trước đến 5 giờ 00 phút sáng ngày hôm sau khi không có việc cần thiết. Tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2m tại các địa điểm công cộng; thực hiện “Thông điệp 5K” của Bộ Y tế. Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (bao gồm Tổ thông tin, kiểm soát thị trường, Tổ cung - cầu, điều phối hàng hóa) và Tổ an toàn Covid-19 của Sở.Tuân thủ chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch; trong đó Thành phố Hải Dương áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị số 15-CT/TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0 giờ 00 phút ngày 21/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Yêu cầu các đồng chí lãnh đạo Sở, các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (10/12/2022 3:28:36 AM)
Sở Công Thương triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (8/22/2022 4:54:50 PM)
Tăng cường công tác tiêm vắc xin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (7/20/2022 2:47:28 AM)
Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết gần 4 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I (3/16/2022 4:24:49 PM)
Sở Công Thương đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 (2/14/2022 9:54:52 AM)
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 (1/26/2022 10:13:16 AM)
Phấn đấu trên 95% hồ sơ TTHC được trả kết đúng hạn và trước hạn (1/21/2022 3:34:25 AM)
Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022 (1/3/2022 10:58:06 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nội bộ về rà soát phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (11/12/2021 8:06:20 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son