SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 28/11/2022

Văn phòng

7/21/2021 9:13:46 AM
Tiếp tục áp dụng một số biện pháp bổ sung phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 19/7/2021, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1103/SCT-VP về tiếp tục áp dụng một số biện pháp bổ sung phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
Theo đó, Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục duy trì kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc, triệt để vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, đơn vị trong công tác phòng, chống Covid-19. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K + vắc xin + công nghệ bắt buộc gắn với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Nêu cao vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và Tổ an toàn Covid-19 của các cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm túc các quy định của chính quyền địa phương về phòng, chống dịch trong trường hợp từ địa phương khác trở về tỉnh.

Văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm bố trí người theo dõi, giám sát người ra, vào cơ quan. Mở sổ riêng để theo dõi khách từ tỉnh ngoài đến cơ quan liên hệ công tác. Yêu cầu khách từ tỉnh ngoài đến liên hệ công tác phải có một trong 03 điều kiện: Giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 03 ngày gần nhất hoặc tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19 hoặc kết quả test nhanh âm tính.

Để tránh tập trung tiếp xúc đông người dễ gây lây lan dịch bệnh, Sở yêu cầu các phòng, đơn vị không tổ chức ăn uống, tiếp khách. Bên cạnh đó cần tăng cường hoạt động của Tổ an toàn Covid-19 của cơ quan và các đơn vị trực thuộc để theo dõi, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chủ động phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc các trường hợp trở về từ vùng dịch mà không khai báo y tế; đồng thời thực hiện các nội dung khác theo quy định tại Thông báo kết luận số 336-TB/TU ngày 14/7/021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch và triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (10/12/2022 3:28:36 AM)
Sở Công Thương triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (8/22/2022 4:54:50 PM)
Tăng cường công tác tiêm vắc xin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (7/20/2022 2:47:28 AM)
Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết gần 4 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I (3/16/2022 4:24:49 PM)
Sở Công Thương đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 (2/14/2022 9:54:52 AM)
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 (1/26/2022 10:13:16 AM)
Phấn đấu trên 95% hồ sơ TTHC được trả kết đúng hạn và trước hạn (1/21/2022 3:34:25 AM)
Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022 (1/3/2022 10:58:06 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nội bộ về rà soát phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (11/12/2021 8:06:20 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son