SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 28/11/2022

Văn phòng

5/27/2021 9:11:59 AM
Tăng cường thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 26/5/2021, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 794/SCT-VP về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
 
Theo đó, để tăng cường kiểm soát và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Lãnh đạo Sở yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Sở thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; thời gian thực hiện từ ngày 25/5/2021 cho đến khi có chỉ đạo mới.

Sở yêu cầu cán bộ công chức, viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các cấp. Thực hiện đeo khẩu trang ở nơi làm việc và nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Để đảm bảo hoạt động bình thường của Sở, Lãnh đạo Sở thống nhất số lượng người làm việc tại cơ quan (nhưng phải áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19) như sau: Lãnh đạo Sở 100%; Các phòng, đơn vị trực thuộc bố trí 50% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại cơ quan (trong đó có các đồng chí Trưởng phòng và Trưởng các đơn vị trực thuộc); những người còn lại sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến tại nhà theo chỉ đạo của Tỉnh ủy. Riêng Văn phòng Sở bố trí các bộ phận làm việc phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Người đứng đầu các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc phòng, đơn vị mình. Tùy theo tình hình diễn biến cụ thể của dịch bệnh và yêu cầu của công việc, Lãnh đạo Sở và các phòng, các đơn vị điều chỉnh số người làm việc tại cơ quan một cách hợp lý và phải đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc trực tuyến phải thường xuyên giữ liên lạc 24/24h với cơ quan, đơn vị qua điện thoại di động, điện thoại cố định, email, zalo, viber …; khi cần phải có mặt ngay tại cơ quan hoặc nơi được giao thực hiện nhiệm vụ.

Duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở và các tổ: Thông tin, kiểm soát thị trường; Cung - cầu, điều phối hàng hóa; Tổ an toàn Covid-19 của Sở và của 02 đơn vị trực thuộc.

Các Tổ an toàn Covid của các đơn vị thành lập nhóm về phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị mình trên ứng dụng mạng xã hội (zalo, …); các cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên có trách nhiệm khai báo y tế, khai báo thông tin về lịch trình, quá trình tiếp xúc của bản thân hàng ngày lên nhóm và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đã khai báo. Các thành viên trong nhóm không được tự ý phát tán thông tin trong nhóm ra ngoài khi chưa được sự đồng ý của Thủ trưởng cơ quan.

Nguồn Bài: Đỗ Thị Huế

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (10/12/2022 3:28:36 AM)
Sở Công Thương triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (8/22/2022 4:54:50 PM)
Tăng cường công tác tiêm vắc xin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (7/20/2022 2:47:28 AM)
Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết gần 4 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I (3/16/2022 4:24:49 PM)
Sở Công Thương đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 (2/14/2022 9:54:52 AM)
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 (1/26/2022 10:13:16 AM)
Phấn đấu trên 95% hồ sơ TTHC được trả kết đúng hạn và trước hạn (1/21/2022 3:34:25 AM)
Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022 (1/3/2022 10:58:06 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nội bộ về rà soát phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (11/12/2021 8:06:20 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son