SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 8/6/2023

Văn phòng

1/3/2022 10:58:06 AM
Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022
Ngày 14/12/2022, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 2000/KH-SCT về duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
 
Theo Kế hoạch, Sở Công Thương xây dựng triển khai thực hiện 02 nội dung như sau:

1. Tập huấn duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng

Tham dự đầy đủ, đúng thành phần các lớp tập huấn về phương pháp duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức. Xây dựng kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 (hoàn thành trong tháng 12 năm 2021). Kiện toàn Ban chỉ đạo duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở (nếu có thay đổi). Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tới toàn thể lãnh đạo và cán bộ, công chức cơ quan.

Thời gian thực hiện: Xuyên suốt trong năm 2022.

2. Thực hiện duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; tiến hành rà soát các TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh công bố mới, hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung để cập nhật kịp thời vào hệ thống. Tiến hành soát xét, chỉnh sửa hệ thống tài liệu hiện có để đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tổ chức đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo, đề ra các hành động khắc phục và biện pháp cải tiến để đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022.

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 2000/KH-SCT xem và tải về tại đây!

Nguồn Bài: Văn phòng sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý I năm 2023 của Sở Công Thương (4/3/2023 2:14:04 PM)
Kế hoạch Triển khai đẩy mạnh cải cách TTHC thủ tục hành chính và hiện đại hóa Phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (2/3/2023 10:22:32 AM)
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn rà soát công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (11/2/2022 8:27:27 AM)
Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (10/12/2022 3:28:36 AM)
Sở Công Thương triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (8/22/2022 4:54:50 PM)
Tăng cường công tác tiêm vắc xin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (7/20/2022 2:47:28 AM)
Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết gần 4 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I (3/16/2022 4:24:49 PM)
Sở Công Thương đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022 (2/14/2022 9:54:52 AM)
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022 (1/26/2022 10:13:16 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong