SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Bảo vệ quyền lợi NTD

10/13/2015 3:37:09 PM
Tổng kết Dự án nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi xe máy
Dự án RS 10-0203 do Hiệp Hội An toàn đường bộ toàn cầu (GRSP) quản lý với sự tài trợ của Quỹ Bloomberg Philanthrophies và do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) chủ trì thực hiện.

Vừa qua, tại Hà Nội, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam chủ trì phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và đại diện Dự án RS 10-0203 tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Dự án RS 10-0203 về nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi xe máy. Dự án RS 10-0203 do Hiệp Hội An toàn đường bộ toàn cầu (GRSP) quản lý với sự tài trợ của Quỹ Bloomberg Philanthrophies và do Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) chủ trì thực hiện. Dự án được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý nhà nước đặc biệt là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nhằm mục đích chính là nghiên cứu, phân tích, đánh giá hiện trạng và tình hình thực hiện các văn bản quản lý hành chính về quản lý chất lượng mũ bảo hiểm từ đó đề xuất các biện pháp, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả trong thời gian tới.

Trên cơ sở triển khai dự án đã báo cáo kiến nghị về nâng cao hiệu quả của các văn bản/quy định chủ chốt có liên quan đến quản lý chất lượng mũ bảo hiểm được xây dựng trên cơ sở phân tích và tổng hợp hiện trạng áp dụng một số văn bản quản lý có liên quan đến quản lý chất lượng mũ bảo hiểm; báo cáo kiến nghị tăng cường quản lý chất lượng mũ bảo hiểm trong giai đoạn từ sản xuất đến lưu thông mũ bảo hiểm trên thị trường được xây dựng trên cơ sở tổng hợp, phân tích, đánh giá thực tế quản lý chất lượng mũ bảo hiểm trong sản xuất, chứng nhận hợp quy và lưu thông trên thị trường và đề xuất các giải pháp, biện pháp và hành động cần thiết để tăng cường hiệu quả quản lý chất lượng mũ bảo hiểm trong quá trình sản xuất, chứng nhận và lưu thông trên thị trường; tổ chức các buổi tọa đàm, xây dựng các phóng sự tuyên truyền về hiện trạng chất lượng mũ bảo hiểm, các biện pháp tăng cường quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cũng như nhận thức của người tiêu dùng trong sử dụng mũ bảo hiểm đạt chất lượng.

Trong thời gian tới, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Hiệp Hội An toàn đường bộ toàn cầu (GRSP) và Quỹ Bloomberg Philanthrophies sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động phối hợp trong triển khai Dự án./.

 

(Vũ Minh Hải, Tổng thư ký Hội TC&BVQLNTD Hải Dương)

Nguồn Bài:

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tổ chức lại Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lại người tiêu dùng Việt Nam (9/21/2018 3:56:18 PM)
Nguồn gốc hàng dệt may - khó quản lý (12/7/2017 4:35:06 PM)
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch liên quan đến Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (7/6/2017 10:13:20 AM)
Kinh nghiệm kiểm soát việc sử dụng các loại thuốc thú y, kháng sinh độc hại trong chăn nuôi của một số quốc gia trên thế giới (4/29/2016 3:08:03 PM)
Một số kiến thức cơ bản về mã số - mã vạch (3/31/2016 10:09:32 AM)
Từ "Ngày Quyền người tiêu dùng thế giới" đến "Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam" (3/22/2016 11:03:07 AM)
Tổng kết công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2011-2015 (1/21/2016 11:01:54 AM)
Dinh dưỡng lành mạnh và quyền được thông tin của người tiêu dùng (4/24/2015 12:00:00 AM)
Nhìn lại 3 năm thực thi Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (11/12/2014 12:00:00 AM)
Xử lý phân bón giả: Tháng 7 mới có Thông tư hướng dẫn (5/28/2014 12:00:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son