SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 28/9/2020

Bảo vệ quyền lợi NTD

3/22/2016 11:03:07 AM
Từ "Ngày Quyền người tiêu dùng thế giới" đến "Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam"
Cách đây 54 năm, ngày 15-3-1962, cố Tổng thống Mỹ John Kennedy đã có bài phát biểu tại Thượng viện Mỹ.
 

Tại đây, ông đã khẳng định rằng “ Theo định nghĩa, NTD bao gồm toàn thể chúng ta. Họ là nhóm người đông đảo nhất, có ảnh hưởng và chịu ảnh hưởng của hầu hết các quyết định về kinh tế, dù là của nhà nước hay tư nhân. Họ là nhóm người quan trọng độc nhất, vậy mà quan điểm của họ thường không được chú ý tới …”. Bài phát biểu cổ vũ quyền của người tiêu dùng. Phản đối những bất công trong xã hội và lạm dụng trên thị trường làm hại đến người tiêu dùng.

Tuyên bố Kennedy lúc đầu chỉ đề cao đến 4 quyền cơ bản của người tiêu dùng là: quyền được an toàn, quyền được thông tin, quyền được lựa chọn và quyền được bày tỏ quan điểm. Bốn quyền này là cốt lõi trong cương lĩnh của các tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên toàn thế giới. Qua quá trình hoạt động thực tiễn, Tổ chức Quốc tế người tiêu dùng (CI: Tiền thân là Tổ chức quốc tế các Hiệp hội người tiêu dùng - IOCU - sau được được đổi tên là Tổ chức Quốc tế người tiêu dùng. CI được sáng lập bởi 5 nhóm tổ chức người tiêu dùng ở Mỹ, Tây Âu, Ôxtrâylia năm 1960. Hiện nay CI có trên 260 tổ chức thành viên ở trên 130 quốc gia) và các Tổ chức người tiêu dùng ở các nước đã bổ sung thêm 4 quyền của NTD, đó là: quyền được thoả mãn những nhu cầu cơ bản, quyền được bồi thường, quyền được giáo dục, quyền được sống trong môi trường lành mạnh.

Đến ngày 15-3-1983, Liên hiệp quốc đã chính thức tuyên bố ngày 15-3 là “Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới” đồng thời khẳng định 8 quyền cơ bản của người tiêu dùng gồm: quyền được thỏa mãn những nhu cầu cơ bản; quyền được an toàn; quyền được thông tin; quyền được lựa chọn; quyền được lắng nghe; quyền được khiếu nại và bồi thường; quyền được giáo dục và đào tạo về tiêu dùng; quyền có môi trường sống lành mạnh và bền vững. Ngày 8/4/1985, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã phê chuẩn Bản Hướng dẫn của người tiêu dùng về bảo vệ người tiêu dùng dựa trên nguyên tắc của 8 quyền của người tiêu dùng đã nêu trên. Ngày nay, hoạt động của CI và các Tổ chức người tiêu dùng ở các nước đều xoay quanh việc thực hiện 8 quyền trên.

(Đoàn Thanh niên Sở Công Thương diễu hành hưởng ứng Ngày Quyền người tiêu dùng Việt nam năm 2016)

Tại Việt Nam, Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 đã quy định cụ thể về Quyền của người tiêu dùng tại Điều 8:

1. Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp.

2. Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; được cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin cần thiết khác về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng.

3. Lựa chọn hàng hóa, dịch vụ, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo nhu cầu, điều kiện thực tế của mình; quyết định tham gia hoặc không tham gia giao dịch và các nội dung thỏa thuận khi tham gia giao dịch với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

4. Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

5. Tham gia xây dựng và thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

6. Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết.

7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

8. Được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn kiến thức về tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ".

Tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã và đang trở thành một vấn đề được cả cộng đồng xã hội quan tâm, là một tác nhân kinh tế ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội một cách bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế. Cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội đất nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã và đang dần trở thành vấn đề quan trọng, nhận được nhiều sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành, đồng thời trở thành chỉ số, tiêu chí quan trọng để thể hiện sự phát triển văn minh của xã hội. Trong thời gian qua, công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên cả nước đã đạt được nhiều dấu ấn tích cực. Nhận thức của các tổ chức và cá nhân về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được nâng lên rõ rệt, đồng thời cộng đồng xã hội cũng ngày một quan tâm xây dựng môi trường tiêu dùng bền vững. Việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ dừng lại ở mỗi quốc gia mà đã lan tỏa khắp thế giới thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới, những đóng góp và hoạt động của Việt Nam đã được nhiều nước, nhiều tổ chức quốc tế đánh giá tích cực và có hiệu quả.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được; công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng vẫn còn có những hạn chế nhất định như hận thức của cộng đồng về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tuy đã được nâng lên xong mới chỉ dừng ở việc nhận biết các quy định pháp luật; các chương trình, hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã có nhưng chưa có sự liên kết, tính hệ thống và lan tỏa trong phạm vi cả nước; sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước với nhau, giữa cơ quan quản lý nhà nước với các tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng chưa được thường xuyên và chặt chẽ….

Nhằm tiếp tục nâng cao và tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 10/7/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1035/QĐ-TTg về việc lấy ngày 15/3 hàng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Như vậy, kể từ năm 2016, người tiêu dùng Việt Nam đã có Ngày Quyền của người tiêu dùng. Sự kiện này không chỉ là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của Việt Nam mà còn có ý nghĩa tích cực trong việc khẳng định vai trò, vị trí, tần quan trọng của người tiêu dùng, của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước.

Với việc lựa chọn ngày 15/3 trở thành Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam đã khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội và đất nước.

Từ nay, ngày 15 tháng 3 hàng năm sẽ là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật và các chính sách về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng thời, đây cũng là dịp để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Khẳng định bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là trách nhiệm của toàn xã hội. Từ đó nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

* Chủ đề Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới một số năm gần đây:

Chủ đề Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới năm 2012 do Quốc tế người tiêu dùng (CI) đưa ra là: “Tiền của chúng ta, quyền của chúng ta: Phong trào vì sự lựa chọn đích thực trong các dịch vụ tài chính”.

Chủ đề Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới năm 2013 do Quốc tế người tiêu dùng (CI) đưa ra là: "Công lý cho người tiêu dùng".

Chủ đề Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới năm 2014 do Quốc tế người tiêu dùng (CI) đưa ra là: "Quyền của người tiêu dùng trong thời đại kỹ thuật số". 

Chủ đề Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới năm 2015 do Quốc tế người tiêu dùng (CI) đưa ra là:  “Dinh dưỡng lành mạnh”.

Chủ đề Ngày Quyền của người tiêu dùng thế giới năm 2016 do Quốc tế người tiêu dùng (CI) đưa ra là: “Kháng kháng sinh” (ABR)". Chủ đề Ngày quyền của Người tiêu dùng Việt Nam năm 2016 là: "Quyền được An toàn của người tiêu dùng"./.

Nguồn Bài: Vũ Minh Hải (Hội BVQLNTD)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tổ chức lại Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lại người tiêu dùng Việt Nam (9/21/2018 3:56:18 PM)
Nguồn gốc hàng dệt may - khó quản lý (12/7/2017 4:35:06 PM)
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch liên quan đến Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (7/6/2017 10:13:20 AM)
Kinh nghiệm kiểm soát việc sử dụng các loại thuốc thú y, kháng sinh độc hại trong chăn nuôi của một số quốc gia trên thế giới (4/29/2016 3:08:03 PM)
Một số kiến thức cơ bản về mã số - mã vạch (3/31/2016 10:09:32 AM)
Tổng kết công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2011-2015 (1/21/2016 11:01:54 AM)
Tổng kết Dự án nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi xe máy (10/13/2015 3:37:09 PM)
Dinh dưỡng lành mạnh và quyền được thông tin của người tiêu dùng (4/24/2015 12:00:00 AM)
Nhìn lại 3 năm thực thi Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (11/12/2014 12:00:00 AM)
Xử lý phân bón giả: Tháng 7 mới có Thông tư hướng dẫn (5/28/2014 12:00:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son