SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

Bảo vệ quyền lợi NTD

9/21/2018 3:56:18 PM
Tổ chức lại Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lại người tiêu dùng Việt Nam
Thành lập Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (Hội BVNTDVN) trên cơ sở tách từ Hội TC&BVNTDVN để để thực hiện một cách đầy đủ và toàn diện các nội dung tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội
 

Vừa qua, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Hội TC&BVNTDVN - VINASTAS) đã tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự Đại hội có TSKH Nghiêm Vũ Khải - Phó chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam, ông Trần Văn Vĩnh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Đo lường chất lượng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Cao Xuân Quảng - Cục quảng cáo cạnh tranh, Bộ Công Thương, các đại diện từ nhiều cơ quan và hơn 100 đại biểu chính thức là các ủy viên Ban chấp hành đương nhiệm và đại biểu từ các Hội thành viên của Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam.

VINASTAS được thành lập năm 1988 đã trải qua 5 kỳ Đại hội, đến nay, VINASTAS là tổ chức xã hội – nghề nghiệp có 10 tổ chức trực thuộc, 05 ban chuyên môn, 05 tổ chức thành viên ở trung ương, 49 thành viên là Hội địa phương với 2.108 hội viên tập thể và 101.650 hội viên cá nhân. Trong 30 năm thành lập và phát triển, Hội đã đạt được nhiều thành tựu được đảng, nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Bối cảnh và tình hình mới đòi hỏi Hội phải tiếp tục kiện toàn tổ chức để tạo bước chuyển biến về hoạt động nhằm phục vụ tốt sự nghiệp tiêu chuẩn, chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam cũng như phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và thông lệ quốc tế. Do đó, một trong những nội dung được đưa ra xin ý kiến, thảo luận và thông qua tại Đại hội là việc việc tách Hội, thành lập tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để vừa đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng, vừa đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên cơ sở quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

(Đại diện Hội TC&BVQLNTD Hải Dương đọc diễn văn tại "Ngày quyền của Người tiêu dùng Việt Nam" tại Hải Dương)

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã báo cáo Đại hội quá trình chuẩn bị, xây dựng Đề án tách Hội. Theo đó, trước khi chọn phương án tách Hội, Hội đã đi sâu xem xét, phân tích các phương án theo quy định của pháp luật như giữ nguyên; đổi tên; chia, tách Hội...; từ đó nhìn nhận, đánh giá khách quan những điểm thuận lợi và hạn chế. Việc lựa chọn phương án đã được theo quy định hiện hành và Điều lệ Hội; xin ý kiến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan. Từ đó, thành lập Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam (Hội BVNTDVN) trên cơ sở tách từ Hội TC&BVNTDVN để để thực hiện một cách đầy đủ và toàn diện  các nội dung tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của tổ chức xã hội như quy định tại Điều 28 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Hội TC&BVNTDVN sau khi tách điều chỉnh tên gọi là Hội KH&KT về Tiêu chuẩn, Chất lượng Việt Nam, tên gọi tắt là Hội Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (Hội TCCLVN). Hội sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn, chất lượng.

Phương án tách Hội được xây dựng đảm bảo tôn trọng tính lịch sử và kế thừa; tránh làm gián đoạn, xáo trộn, gây phức tạp không cần thiết đến tổ chức, hoạt động và các công việc đang thực hiện; đảm bảo phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động giữa 2 Hội sau khi tách; tạo điều kiện cho tổ chức bảo vệ người tiêu dùng sớm đi vào hoạt động và phát triển.

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Hội Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam gồm 41 người và thông qua Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội TCCLVN. Đồng thời bầu Ban Chấp hành lâm thời Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam gồm 70 người, Ban Chấp hành lâm thời có nhiệm vụ chuẩn bị các công việc liên quan để tổ chức Đại hội lần thứ nhất thành lập Hội Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam theo quy định./.

Nguồn Bài: Vũ Minh Hải (Hội TC&BVQLNTD)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Nguồn gốc hàng dệt may - khó quản lý (12/7/2017 4:35:06 PM)
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch liên quan đến Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (7/6/2017 10:13:20 AM)
Kinh nghiệm kiểm soát việc sử dụng các loại thuốc thú y, kháng sinh độc hại trong chăn nuôi của một số quốc gia trên thế giới (4/29/2016 3:08:03 PM)
Một số kiến thức cơ bản về mã số - mã vạch (3/31/2016 10:09:32 AM)
Từ "Ngày Quyền người tiêu dùng thế giới" đến "Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam" (3/22/2016 11:03:07 AM)
Tổng kết công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2011-2015 (1/21/2016 11:01:54 AM)
Tổng kết Dự án nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi xe máy (10/13/2015 3:37:09 PM)
Dinh dưỡng lành mạnh và quyền được thông tin của người tiêu dùng (4/24/2015 12:00:00 AM)
Nhìn lại 3 năm thực thi Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (11/12/2014 12:00:00 AM)
Xử lý phân bón giả: Tháng 7 mới có Thông tư hướng dẫn (5/28/2014 12:00:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son