SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 10/8/2020

Bảo vệ quyền lợi NTD

1/21/2016 11:01:54 AM
Tổng kết công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2011-2015
Vừa qua, tại Hà Nội, Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2011 - 2015

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh dự và chỉ đạo Hội nghị; tham dự Hội nghị còn có đại diện các Sở Công Thương, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các tỉnh, đại diện một số Ban, ngành TW, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Trịnh Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh đã tổng hợp tình hình triển khai công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giai đoạn 2011 - 2015 trên các mặt hoạt động: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kiện toàn hệ thống cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ người tiêu dùng; công tác giải quyết khiếu nại, yêu cầu của người tiêu dùng; hoạt động kiểm soát hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung; hoạt động thu hồi sản phẩm khuyết tật; các tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ người tiêu dùng. Qua đó, báo cáo cũng chỉ ra những bất cập, hạn chế và nguyên nhân trong công tác bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2011 - 2015 do: Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước chưa hoàn thiện; công tác giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức cá nhân kinh doanh chưa hiệu quả; hoạt động của các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn; nguồn lực hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ người tiêu dùng ở cả TW và địa phương còn nhiều hạn chế…

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng, tìm ra những nguyên nhân, báo cáo đã đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thời gian tới tập trung vào các nhóm giải pháp:

Đối với Bộ Công Thương: Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; nâng cao năng lực cho các cơ quan thực thi; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến; tăng cường thanh kiểm tra; quan tâm hỗ trợ hoạt động cho các tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Đối với cấp tỉnh: Hoàn thiện cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại các địa phương, từ cấp tỉnh đến cấp huyện; tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn kết hợp với bố trí nhân lực và tài chính cho hoạt động; tăng cường công tác kiểm soát hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung, công tác thanh kiểm tra, xử lý vi phạm…

Đối với các Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: Thống nhất mô hình tổ chức, tên gọi của tổ chức xã hội tham gia công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, đề xuất các hoạt động hợp tác; tích cực tranh thủ vận động các cơ quan quản lý nhà nước giao nhiệm vụ và cung cấp sự hỗ trợ thường xuyên về nhân lực và ngân sách; tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn người tiêu dùng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công tác khảo sát, thử nghiệm công bố chất lượng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường.

Hội nghị đã nghe các tham luận của Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam Vinastas, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang và đại diện Sở Công Thương một số tỉnh, thành phố. Các tham luận đã làm rõ hơn thực trạng công tác bảo vệ người tiêu dùng thời gian qua, đưa ra những bài học kinh nghiệm của các địa phương cũng như kiến nghị, đề xuất, đưa ra một số giải pháp làm tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thời gian tới.

(Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể đã đạt thành tích xuất sắc

giai đoạn 2011-2015)

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh khẳng định, để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cần định vị khái niệm người tiêu dùng trong bối cảnh hội nhập. Người tiêu dùng hiện nay không chỉ sử dụng hàng hóa của các nhà sản xuất trong nước mà còn sử dụng hàng hóa, dịch vụ của các nhà cung cấp nước ngoài, liên quan đến các nhà cung cấp nước ngoài. Chính vì vậy, Thứ trưởng nhấn mạnh, cần phải xem lại Luật Bảo vệ người tiêu dùng được thực hiện như thế nào trong bối cảnh hội nhập. Đồng thời, Thứ trưởng lưu ý, các cơ quan liên quan cần làm rõ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng không chỉ là công tác của riêng ngành Công Thương, Cục Quản lý cạnh tranh hay của các Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các tỉnh mà là việc của rất nhiều cơ quan, hay nói cách khác của toàn xã hội. Do đó, cần phải giải thích chính xác về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, xác định chức năng nhiệm vụ chính của hệ thống bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì làm cơ sở xác định các nguồn lực, tài chính. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các Sở Công Thương, Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hội làm rõ vị trí địa lý của các Hội, làm rõ mô hình, nguồn lực, mối quan hệ của các tổ chức Hội để cho Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng phát triển bền vững hơn nữa trong tương lai.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Khánh đã trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể đã đạt thành tích trong công tác bảo vệ quyền lợingười tiêu dùng giai đoạn 2011 - 2015./.

Nguồn Bài: Vũ Minh Hải (QLTT)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Tổ chức lại Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lại người tiêu dùng Việt Nam (9/21/2018 3:56:18 PM)
Nguồn gốc hàng dệt may - khó quản lý (12/7/2017 4:35:06 PM)
Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch liên quan đến Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (7/6/2017 10:13:20 AM)
Kinh nghiệm kiểm soát việc sử dụng các loại thuốc thú y, kháng sinh độc hại trong chăn nuôi của một số quốc gia trên thế giới (4/29/2016 3:08:03 PM)
Một số kiến thức cơ bản về mã số - mã vạch (3/31/2016 10:09:32 AM)
Từ "Ngày Quyền người tiêu dùng thế giới" đến "Ngày Quyền người tiêu dùng Việt Nam" (3/22/2016 11:03:07 AM)
Tổng kết Dự án nâng cao hiệu quả quản lý chất lượng mũ bảo hiểm cho người đi xe máy (10/13/2015 3:37:09 PM)
Dinh dưỡng lành mạnh và quyền được thông tin của người tiêu dùng (4/24/2015 12:00:00 AM)
Nhìn lại 3 năm thực thi Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (11/12/2014 12:00:00 AM)
Xử lý phân bón giả: Tháng 7 mới có Thông tư hướng dẫn (5/28/2014 12:00:00 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son