SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 23/9/2023

Văn phòng

Tiếp tục áp dụng một số biện pháp bổ sung phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 19/7/2021, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1103/SCT-VP về tiếp tục áp dụng một số biện pháp bổ sung phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021” trên địa bàn tỉnh
Ngày 05/7/2021, Sở Công Thương đã ra Công văn số 1024/SCT-VP về hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021” trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương quý II năm 2021
Sở tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông...
Sở Công Thương tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính
Sở đã kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ và giảm thời hạn giải quyết đối với 07 thủ tục nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức, công dân.
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Công Thương 6 tháng đầu năm 2021
Lũy kế từ ngày 15/12/2020 đến 03/6/2021, Sở đã tiếp nhận 202 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 35 hồ sơ, tổng số 237 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 225 hồ sơ; 11 hồ sơ đang trong...
Tăng cường thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 26/5/2021, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 794/SCT-VP về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Sở Công Thương tăng cường áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 21/5/2021, Sở Công Thương ra Công văn số 753/SCT-VP về tăng cường áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên năm 2021
Ngày 05/4/2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 496/KH-SCT về thực hiện công tác thanh niên của Sở Công Thương năm 2021.
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”
Lãnh đạo Sở Công Thương khuyến khích mọi cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc các phòng, đơn vị thuộc Sở tích cực tìm hiểu và tham gia cuộc thi.
Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của Sở Công Thương
Ngày 02/3/2021, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 334 /KH-SCT về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất
Ngày 05/02/2021 UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 495/QĐ-UBND về bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở...
Kế hoạch kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 của Sở Công Thương
Sở yêu cầu các phòng, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Văn phòng sở triển khai thực hiện nghiêm túc, đẩy đủ các nội dung của Kế hoạch này; định kỳ báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo quy...
Phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951-14/5/2021)
Ngày 05/02/2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 123/KH-SCT về phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương (14/5/1951-14/5/2021).
Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC nhà nước năm 2021
Ngày 28/ 01/2021, Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số154 /KH-SCT về tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2021.
Sở Công Thương giải quyết, trả kết quả 530 hồ sơ cho các tổ chức, doanh nghiệp năm 2020
Tính đến hết ngày 30/10/2020, Sở tiếp nhận 507 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 37 hồ sơ, tổng số 544 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 530 hồ sơ.
Kết quả giải quyết TTHC quý III năm 2020 của Sở Công Thương
Sở đã tiếp nhận 140 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 31 hồ sơ, tổng số 171 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 153 hồ sơ...
Sở Công Thương nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao theo Nghị quyết số 08-NQ/TW và Nghị quyết số...
Sở đã tích cực tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ về phát triển thể dục thể thao tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân...
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015
Ngày 10/9/2020, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 1580/QĐ-SCT về công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc giaTCVN ISO 9001:2015.
Sở Công Thương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính quý III/2020
Sở Công Thương đã tiếp nhận 84 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 27 hồ sơ, tổng số 111 hồ sơ; đã thẩm định, giải quyết và trả kết quả 101 hồ sơ…
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nghiệp vụ Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc
Việc sử dụng Hệ thống phần mềm là một yêu cầu tất yếu, giúp các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nói chung và Sở Công Thương nói riêng tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời là một bước đi quan trọng để...
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong