SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 19/6/2024

Văn phòng

Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết gần 4 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I
Theo báo cáo, trong quý I/2022 Sở Công Thương đã tiếp nhận 3.733 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 18 hồ sơ, tổng số 3.751 hồ sơ; 14 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết.
Sở Công Thương đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022
Ngày 07/02/2022, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 181/KH-SCT về tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) nhà nước năm 2022.
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2022
Đối tượng kiểm tra là các phòng và đơn vị thuộc Sở; phòng Kinh tế và Phòng Kinh tế và hạ tầng cấp huyện (có kế hoạch kiểm tra riêng). Thời gian kiểm tra vào quý III/2022.
Phấn đấu trên 95% hồ sơ TTHC được trả kết đúng hạn và trước hạn
Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2022.
Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022
Ngày 14/12/2022, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 2000/KH-SCT về duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nội bộ về rà soát phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
Tại buổi tập huấn, cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Sở đã phổ biến Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC và các văn bản của Chính phủ, của tỉnh về rà soát, đánh giá, đề xuất phương án...
Bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính về hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng chợ
Ngày 14/10/2021, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 2972/QĐ-UBND về việc bãi bỏ danh mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của...
Công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương
Ngày 24/9/2021, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 2809/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương.
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý III năm 2021 của Sở Công Thương
Sở đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 105 hồ sơ; 07 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết. 100% hồ sơ trả kết quả trước và đúng hạn. Không có hồ sơ trả quá hạn.
Sở Công Thương áp dụng bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Cụ thể, Lãnh đạo sở thống nhất các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Công đoàn ngành bố trí 50% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại cơ quan; những người còn lại sử dụng công nghệ thông tin...
Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nâng cao tinh thần chủ động, thường xuyên và tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.
Tiếp tục áp dụng một số biện pháp bổ sung phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 19/7/2021, Sở Công Thương ban hành Công văn số 1103/SCT-VP về tiếp tục áp dụng một số biện pháp bổ sung phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021” trên địa bàn tỉnh
Ngày 05/7/2021, Sở Công Thương đã ra Công văn số 1024/SCT-VP về hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021” trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Kết quả kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Công Thương quý II năm 2021
Sở tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát TTHC và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông...
Sở Công Thương tích cực hướng dẫn, hỗ trợ người dân doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính
Sở đã kiến nghị đơn giản hóa thành phần hồ sơ và giảm thời hạn giải quyết đối với 07 thủ tục nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí cho tổ chức, công dân.
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Công Thương 6 tháng đầu năm 2021
Lũy kế từ ngày 15/12/2020 đến 03/6/2021, Sở đã tiếp nhận 202 hồ sơ các loại, từ kỳ trước chuyển sang 35 hồ sơ, tổng số 237 hồ sơ; đã thẩm định và giải quyết, trả kết quả 225 hồ sơ; 11 hồ sơ đang trong...
Tăng cường thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 26/5/2021, Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 794/SCT-VP về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Sở Công Thương tăng cường áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày 21/5/2021, Sở Công Thương ra Công văn số 753/SCT-VP về tăng cường áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch thực hiện công tác thanh niên năm 2021
Ngày 05/4/2021, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 496/KH-SCT về thực hiện công tác thanh niên của Sở Công Thương năm 2021.
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”
Lãnh đạo Sở Công Thương khuyến khích mọi cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc các phòng, đơn vị thuộc Sở tích cực tìm hiểu và tham gia cuộc thi.
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong