SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 23/9/2023

Văn phòng

1/21/2022 3:34:25 AM
Phấn đấu trên 95% hồ sơ TTHC được trả kết đúng hạn và trước hạn
Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước năm 2022.
 

Theo đó, về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), Sở Công Thương tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch Kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở năm 2022; thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC; trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, đúng quy định TTHC và các quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở.

Năm 2022, Sở Công Thương phấn đấu từ 95% trở lên số hồ sơ TTHC được trả kết quả giải quyết đúng hạn và trước hạn. Phấn đấu hoàn thành số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt tỷ lệ 50%.

Tổ chức tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính và TTHC kịp thời, bảo đảm đúng quy định của pháp luật; nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC; phối hợp triển khai đánh giá chất lượng giải quyết TTHC của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu từ 90% trở lên người dân, doanh nghiệp đánh giá mức độ hài lòng trong việc giải quyết TTHC của Sở.

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. (7/13/2023 3:21:50 PM)
Mời báo giá (6/12/2023 10:22:02 AM)
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý I năm 2023 của Sở Công Thương (4/3/2023 2:14:04 PM)
Kế hoạch Triển khai đẩy mạnh cải cách TTHC thủ tục hành chính và hiện đại hóa Phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (2/3/2023 10:22:32 AM)
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn rà soát công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (11/2/2022 8:27:27 AM)
Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (10/12/2022 3:28:36 AM)
Sở Công Thương triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (8/22/2022 4:54:50 PM)
Tăng cường công tác tiêm vắc xin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (7/20/2022 2:47:28 AM)
Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết gần 4 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I (3/16/2022 4:24:49 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong