SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 28/2/2024

Hoạt động tư vấn

Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015
Ngày 02/10/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1427/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015.
Thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
(sct.haiduong.gov.vn)- Triển khai đồng bộ nhằm nâng cao nhận thức về thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những nội dung chính của Trung tâm Khuyến công & TVPTCN.
Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam thực hiện tốt công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam hiện đang là một trong những đơn vị sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hải Dương và trong cả nước đã thực hiện tốt Luật Sử dụng năng lượng tiết...
Tập huấn triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Ngày 04/7/2012, Sở Công Thương Hải Dương đã tổ chức Hội nghị Tập huấn triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
    2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong