SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 18/4/2024

Hoạt động Đảng, Đoàn thể

Đại hội Hội CCB liên ngành Công Thương - Xây dựng - Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hải Dương lần thứ IV, nhiệm kỳ...
Hội Cựu chiến binh liên ngành đã phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, đề ra những định hướng mang tính then chốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
    2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong