SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 18/4/2024

Văn phòng

1/3/2022 10:58:06 AM
Duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng năm 2022
Ngày 14/12/2022, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 2000/KH-SCT về duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022
 
Theo Kế hoạch, Sở Công Thương xây dựng triển khai thực hiện 02 nội dung như sau:

1. Tập huấn duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng

Tham dự đầy đủ, đúng thành phần các lớp tập huấn về phương pháp duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức. Xây dựng kế hoạch duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2021 (hoàn thành trong tháng 12 năm 2021). Kiện toàn Ban chỉ đạo duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở (nếu có thay đổi). Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tới toàn thể lãnh đạo và cán bộ, công chức cơ quan.

Thời gian thực hiện: Xuyên suốt trong năm 2022.

2. Thực hiện duy trì áp dụng và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao; tiến hành rà soát các TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh công bố mới, hủy bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung để cập nhật kịp thời vào hệ thống. Tiến hành soát xét, chỉnh sửa hệ thống tài liệu hiện có để đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tổ chức đánh giá nội bộ, họp xem xét lãnh đạo, đề ra các hành động khắc phục và biện pháp cải tiến để đảm bảo Hệ thống quản lý chất lượng của cơ quan hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022.

Nội dung chi tiết Kế hoạch số 2000/KH-SCT xem và tải về tại đây!

Nguồn Bài: Văn phòng sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Công khai danh mục TTHC và quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Công Thương (4/17/2024 3:02:16 AM)
Quán triệt các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024 (3/13/2024 3:04:14 AM)
Sở Công Thương quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm cải cách TTHC năm 2024 (3/12/2024 4:19:08 PM)
Sở Công Thương triển khai các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm (2/7/2024 10:30:41 AM)
Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính năm 2023 của Sở Công Thương trong lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính (12/25/2023 8:34:10 AM)
Tổng kết Cụm thi đua số 2 Sở Công Thương các tỉnh khu vực Đồng bằng Bắc Bộ năm 2023 (12/21/2023 4:19:03 PM)
Tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo Công điện số 968/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (12/7/2023 4:00:29 AM)
Công khai TTHC lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (11/28/2023 8:46:02 AM)
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC từ nay đến cuối năm của Sở Công Thương (11/2/2023 10:21:46 AM)
Triển khai thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 933/QĐ-TTg ngày 06/8/2023 (11/2/2023 3:19:35 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong