SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 4/10/2023

Thanh tra - Pháp chế

Quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023 được Quốc hội thông qua ngày 20/6/2023, trong đó có nội dung mới quy định về việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương.
Một số điểm mới về Luật Bảo vệ người tiêu dùng năm 2023
So với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ban hành năm 2010, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 có một số quy định mới. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ 01/7/2024.
Những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022
Luật Thanh tra năm 2022 được Quốc hội khóa XV thông qua tháng 11/2022, thay thế Luật Thanh tra năm 2010. So với Luật Thanh tra năm 2010, Luật Thanh tra năm 2022 có nhiều điểm mới, khắc phục được những...
Giải pháp của Ngành Công Thương Hải Dương về vấn đề hàng giả, hàng nhái
Trong những năm qua, ngành công thương Hải Dương đã tập trung làm tốt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm đối với vấn nạn hàng giả, hàng nhái, kết hợp với tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao...
Hội nghị phổ biến kiến thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Phổ biến kiến thức về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh - tiêu dùng bền vững.
Sở Công Thương thực hiện nghiêm túc công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
Thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra năm 2021, Sở Công Thương đã phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện sơ hở trong quản lý, chính sách pháp luật để kiến nghị các biện pháp...
Nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra trong tháng 7/2021
Tính đến trước ngày 19/7/2021, Sở đã thực hiện 02 cuộc kiểm tra đối với 23 tổ chức và 03 cuộc thanh tra đối với 03 tổ chức, 02 cuộc kiểm tra đột xuất.
Sở Công Thương kiểm tra, thanh tra 39 đối tượng trong 9 tháng đầu năm 2020
Các lĩnh vực thanh, kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khí và chấp hành các quy định của Luật Điện lực.
Quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh tranh
Ngày 24/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 35/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật cạnh.
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019
Ngày 14/12/2018, Sở Công Thương Hải Dương đã ban hành Quyết định số 2033/QĐ-SCT về phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 của Sở.
Kết quả xử lý vụ việc vi phạm tại Công ty Cổ phần Hải Dương Gas
Ngày 16/4/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính Công ty cổ phần Hải Dương Gas đối với 03 lỗi vi phạm, tổng số tiền phạt là 260.000.000 đồng. Tịch thu và...
Sở Công Thương tổ chức thành công 09 hội nghị phổ biến, tuyên truyền GDPL năm 2017
Các hội nghị phổ biến, tuyên truyền tập trung vào những nội dung của các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực ngành Công Thương quản lý.
Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017
Sở Công Thương sẽ tổ chức 09 hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý về công nghiệp, thương mại...
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong