SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 23/9/2023

Văn phòng

8/10/2021 9:36:24 AM
Sở Công Thương áp dụng bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Cụ thể, Lãnh đạo sở thống nhất các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Công đoàn ngành bố trí 50% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại cơ quan; những người còn lại sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến tại nhà.
 
Thực hiện các quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương và UBND thành phố Hải Dương về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; Lãnh đạo sở yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Sở thực hiện bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thời gian thực hiện từ ngày 06/8/2021 cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau:

- Thực hiện nhà cách ly với nhà; không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

- Tạm dừng tất cả các cuộc họp chưa cần thiết tại cơ quan, đơn vị, công sở. Trường hợp đặc biệt theo quyết định của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh và Lãnh đạo sở.

- Cơ quan, đơn vị hạn chế tối đa làm việc có tiếp xúc trực tiếp. Để đảm bảo hoạt động bình thường của Sở, Lãnh đạo sở thống nhất số lượng người làm việc tại cơ quan (nhưng phải áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19) như sau:

+ Lãnh đạo sở: Làm việc thường xuyên tại cơ quan.

+ Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, Công đoàn ngành bố trí 50% cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên làm việc tại cơ quan; những người còn lại sử dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến tại nhà. Các đồng chí Trưởng phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc thường xuyên giữ liên lạc với Lãnh đạo sở, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được phân công.

Riêng Văn phòng sở bố trí các bộ phận làm việc phù hợp với nhiệm vụ của các bộ phận được phân công.

Trưởng các phòng, Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc phòng, đơn vị mình quản lý (Danh sách phân công làm việc các ngày trong tuần của các phòng, đơn vị trực thuộc gửi về Sở, qua Văn phòng vào chiều thứ 6 hàng tuần để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo sở).

Duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Sở và các tổ: Thông tin, kiểm soát thị trường; Cung - cầu, điều phối hàng hóa. Tổ an toàn Covid của Sở tích cực hoạt động, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, theo dõi sức khỏe của các thành viên thuộc phòng, đơn vị mình và thường xuyên báo cáo Lãnh đạo sở các nội dung có liên quan./.

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. (7/13/2023 3:21:50 PM)
Mời báo giá (6/12/2023 10:22:02 AM)
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý I năm 2023 của Sở Công Thương (4/3/2023 2:14:04 PM)
Kế hoạch Triển khai đẩy mạnh cải cách TTHC thủ tục hành chính và hiện đại hóa Phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (2/3/2023 10:22:32 AM)
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn rà soát công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (11/2/2022 8:27:27 AM)
Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (10/12/2022 3:28:36 AM)
Sở Công Thương triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (8/22/2022 4:54:50 PM)
Tăng cường công tác tiêm vắc xin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (7/20/2022 2:47:28 AM)
Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết gần 4 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I (3/16/2022 4:24:49 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong