SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 4/10/2023

KỸ THUẬT, AN TOÀN & MÔI TRƯỜNG

Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và môi trường ngành Công Thương năm...
Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ quản lý, người lao động liên quan đến hoạt động hoá chất
Triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”...
Sở Công Thương Hải Dương ban hành Kế hoạch số 1519/KH-SCT triển khai thực hiện Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban bí thư về “Tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm và khuyến nghị trong sử dụng dịch vụ công về lĩnh vực An...
Công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công lĩnh vực an toàn thực phẩm đang được số hóa, đơn giản hóa giúp các tổ chức và cá nhân dễ dàng tiếp cận và thực hiện
Hội thảo “Giải pháp triển khai hiệu quả Chỉ thị 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo...
Ngày 28/6/2023, Sở Công Thương Hải Dương tham dự Hội thảo “Giải pháp triển khai hiệu quả Chỉ thị 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, do Ban...
Triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm theo văn bản số 2776/BYT-ATTP ngày 10/5/2023 của Bộ Y tế
Thực hiện Công văn số 1553/UBND-VP ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh về triển khai hệ thống thông tin về an toàn thực phẩm theo Công văn số 2776/BYT-ATTP ngày 10/5/2023 của Bộ Y tế
Tô chức các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới năm 2023
Sở Công Thương Hải Dương có công văn số 1006/SCT-KTATMT ngày 02.06.2023 yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Kính tế/ Kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trên...
Gần 160 đại biểu dự Hội nghị Phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương...
Sáng ngày 31/5/2023, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Chí Linh tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.
Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm làm việc tại tỉnh Hải Dương
Ngày 16/5/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm làm việc trực tiếp với Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương.
Kiểm tra về triển khai “Tháng hành động an toàn thực phẩm”năm 2023
Đoàn kiểm tra số 3 của Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tỉnh Hải Dương do bà Vũ Thị Kim Phượng, Phó giám đốc Sở Công Thương là Trưởng đoàn công tác làm việc với Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm thành phố...
Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023
Tham dự Lễ mít tinh có đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành là cơ quan thành viên của Hội đồng AT, VSLĐ tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và trên 200 cán bộ, nhân viên người lao động.
Kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động an toàn thực phẩm” năm 2023 trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn...
Cơ hội và thách thức trong công tác An toàn lao động và bảo vệ môi trường ngành Công Thương
Sáng ngày 28/3/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia (Hà Nội), Hiệp hội Công nghiệp môi trường Việt Nam phối hợp với Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương) tổ chức Hội thảo...
Kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại huyện Kim Thành và Nam Sách
Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh do bà Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương làm Trưởng đoàn.
Tổ chức các hoạt động của ngày Môi trường thế giới và ngày Đại dương thế giới
Sở Công Thương Hải Dương có công văn số 1006/SCT-KTATMT ngày 02.06.2023 yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, phòng Kính tế/ Kinh tế và hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp trên...
Bảo quản, vận chuyển sử dụng VLNCN và An toàn trong khai thác khoáng sản
Ngày 14/10/2022, Sở Công Thương Hải Dương tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về an toàn trong công tác bảo quản, vận chuyển sử dụng VLNCN và an toàn trong khai thác khoáng sản thuộc...
Sở Công Thương làm việc với Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng - Chi nhánh Hải Dương
Tại buổi làm việc, hai bên đã bàn các giải pháp đảm bảo không để đứt gãy hoạt động sản xuất, cung ứng khí công nghiệp phục vụ phát triển ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và môi trường ngành Công Thương năm...
Ngày 21/9/2022, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị Phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về hoạt động hóa chất và môi trường ngành Công Thương năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm hàng hoá dịp Tết trung thu
Sở Công Thương phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Cục Quản lý thị trường kiểm tra thực tế tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết Trung thu...
Hội nghị phổ biến quy định về an toàn thực phẩm ngành Công Thương năm 2022
Ngày 24/8/2022, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị phổ biến, tuyên truyền các quy định về an toàn thực phẩm thuộc ngành Công Thương quản lý.
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong