SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 23/9/2023

Văn phòng

8/2/2021 8:39:05 AM
Tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nâng cao tinh thần chủ động, thường xuyên và tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị.
 
Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, ngày 28/7/2021, Sở Công Thương đã ra Công văn số 1163/SCT-VP về tăng cường áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nâng cao tinh thần chủ động, thường xuyên và tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đơn vị với những nội dung sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K + vắc xin + công nghệ bắt buộc trong phòng, chống dịch. Không tổ chức liên hoan, tiếp khách, không tổ chức ăn uống (kể cả ăn trưa) tập trung từ 03 người trở lên tại cơ quan, đơn vị. Giữ khoảng cách tối thiểu 02m khi tiếp xúc với người khác. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc Sở đeo khẩu trang trong giờ làm việc; giữ gìn vệ sinh chung, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Dừng tất cả các hoạt động giao lưu, luyện tập thể dục, thể thao tại cơ quan, đơn vị.

- Tạm dừng tất cả các cuộc làm việc tại địa bàn huyện Nam Sách cho đến khi có thông báo mới. Các phòng, đơn vị trước khi đi công tác tại các huyện, thành phố, thị xã khác (trong tỉnh) phải báo cáo và được sự đồng ý của Giám đốc sở về các nội dung: Thời gian, địa điểm làm việc, số lượng người đi làm việc,…

- Cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên trước khi ra khỏi địa bàn tỉnh (kể cả vì việc riêng) phải báo cáo Lãnh đạo Sở. Khi từ địa phương khác trở về tỉnh phải chấp hành nghiêm túc các quy định của chính quyền địa phương về khai báo y tế và các biện pháp phòng, chống dịch khác; đồng thời, thông báo cho Tổ An toàn Covid của Sở để theo dõi, báo cáo.

- Văn phòng sở và các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm bố trí người trực, giám sát người ra, vào cơ quan; mở sổ để theo dõi khách từ tỉnh ngoài đến cơ quan liên hệ công tác. Yêu cầu khách từ tỉnh ngoài đến liên hệ công tác ngoài việc khai báo y tế phải có một trong 02 điều kiện: giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARSCoV-2 trong vòng 03 ngày gần nhất hoặc tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19.
Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở kết nối và phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của phường nơi cơ quan, đơn vị đặt trụ sở để thông tin về việc người trong cơ quan, đơn vị đi từ tỉnh ngoài về và người từ tỉnh ngoài đến liên hệ công tác tại cơ quan, đơn vị; thông báo ngay cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 phường có phương án phối hợp xử lý kịp thời các trường hợp trong đơn vị và người đến đơn vị làm việc nghi nhiễm Sars-CoV-2 hoặc đi về từ vùng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ an toàn Covid-19 của cơ quan tích cực hoạt động theo dõi, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên các phòng, đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chủ động phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc các trường hợp trở về từ vùng dịch mà không khai báo y tế.

- Thực hiện nghiêm túc các nội dung khác tại Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 19/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn số 2597/UBND-VP ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. (7/13/2023 3:21:50 PM)
Mời báo giá (6/12/2023 10:22:02 AM)
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý I năm 2023 của Sở Công Thương (4/3/2023 2:14:04 PM)
Kế hoạch Triển khai đẩy mạnh cải cách TTHC thủ tục hành chính và hiện đại hóa Phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (2/3/2023 10:22:32 AM)
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn rà soát công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (11/2/2022 8:27:27 AM)
Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (10/12/2022 3:28:36 AM)
Sở Công Thương triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (8/22/2022 4:54:50 PM)
Tăng cường công tác tiêm vắc xin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (7/20/2022 2:47:28 AM)
Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết gần 4 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I (3/16/2022 4:24:49 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong