SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 23/6/2024

LỊCH CÔNG TÁC

4/29/2024 10:41:32 AM
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/4/2024 đến ngày 26/4/2024
Sở Công Thương thông báo như sau:
 
 

Thời gian

Lãnh đạo sở

Nội dung công việc

Thứ 2

(29/4/2024)

Đ/c Trần Văn Hảo

Giám đốc sở

Nghỉ lễ

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

Nghỉ lễ

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

Nghỉ lễ

Đ/c Mạc Thế Phương

Phó Giám đốc sở

Nghỉ lễ

Thứ 3

(30/4/2024)

Đ/c Trần Văn Hảo

Giám đốc sở

Nghỉ lễ

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

Nghỉ lễ

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

Nghỉ lễ

Đ/c Mạc Thế Phương

Phó Giám đốc sở

Nghỉ lễ

Thứ 4

(01/5/2024)

Đ/c Trần Văn Hảo

Giám đốc sở

Nghỉ lễ

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

Nghỉ lễ

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

Nghỉ lễ

Đ/c Mạc Thế Phương

Phó Giám đốc sở

Nghỉ lễ

Thứ 5

(02/5/2024)

 

Đ/c Trần Văn Hảo -

Giám đốc sở

- Sáng:  Dự khai trương tuyến đường sắt liên vận quốc tế tại ga Cao Xá, Cẩm Giàng

- Chiều: Đi kiểm tra cơ sở

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

- Sáng:  Dự khai trương tuyến đường sắt liên vận quốc tế tại ga Cao Xá, Cẩm Giàng

- Chiều:

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

- Sáng:  Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Mạc Thế Phương

Phó Giám đốc sở

- Sáng:  Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Đi kiểm tra cơ sở

Thứ 6

(03/5/2024)

 

Đ/c Trần Văn Hảo -

Giám đốc sở

- Sáng:  Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

- Sáng:  Đi kiểm tra cơ sở

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

- Sáng:  Làm việc tại cơ quan

- Chiều: Họp Sở Xây dựng

Đ/c Mạc Thế Phương

Phó Giám đốc sở

- Sáng:  Họp tại Bộ Công Thương

- Chiều: Họp tại Sở Giao thông vận tải

Thứ 7

(04/5/2024)

 

Đ/c Trần Văn Hảo -

Giám đốc sở

- Sáng:  Họp UBND tỉnh

- Chiều: Đi kiểm tra cơ sở

Đ/c Vũ Thị Kim Phượng Phó Giám đốc sở

- Sáng:  Họp tại Bộ Công Thương

- Chiều: Làm việc tại cơ quan

Đ/c Trần Quốc Toản

Phó Giám đốc sở

- Sáng:  Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Dương

- Chiều: Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV tại Gia Lộc

Đ/c Mạc Thế Phương

Phó Giám đốc sở

Dự HN tuyên truyền, phổ biến Luật đất đai năm 2024

 

Nguồn Bài: Văn phòng Sở

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 03/6/2024 đến ngày 07/6/2024 (6/5/2024 8:13:39 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 13/5/2024 đến ngày 17/5/2024 (5/13/2024 9:15:53 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/4/2024 đến ngày 26/4/2024 (4/29/2024 10:41:32 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 22/4/2024 đến ngày 26/4/2024 (4/22/2024 2:43:11 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/4/2024 đến ngày 19/4/2024 (4/15/2024 3:29:20 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 08/4/2024 đến ngày 12/4/2024 (4/8/2024 2:43:26 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 26/02/2024 đến ngày 01/03/2024 (2/26/2024 3:56:08 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 19/02/2024 đến ngày 23/02/2024 (2/19/2024 4:11:03 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 15/01/2024 đến ngày 19/01/2024 (1/15/2024 3:38:51 AM)
Lịch làm việc của Lãnh đạo Sở từ ngày 04/12/2023 đến ngày 08/12/2023 (12/4/2023 3:14:20 AM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong