SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 7, ngày 23/9/2023

Văn phòng

11/12/2021 8:06:20 AM
Sở Công Thương tổ chức tập huấn nội bộ về rà soát phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính
Tại buổi tập huấn, cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Sở đã phổ biến Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC và các văn bản của Chính phủ, của tỉnh về rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp giải quyết TTHC.
 

Thực hiện Công văn số 3182/UBND-VP ngày 28/8/2021 của UBND tỉnh về việc rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp giải quyết thủ tục hành chính, Công văn số 459/VP-NC-KSTTHC ngày 01/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, ngày 08/10/2021, Sở Công Thương đã tổ chức tập huấn nội bộ cho cán bộ, công chức các phòng chuyên môn về rà soát phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Sở Công Thương tập huấn nội bộ về rà soát phân cấp giải quyết TTHC (Ảnh Đỗ Huế)

Tại buổi tập huấn, cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Sở đã phổ biến, quán triệt Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC cũng như các văn bản chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và của UBND tỉnh về việc triển khai rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp giải quyết TTHC.

Về mục tiêu rà soát: Phân cấp trong giải quyết TTHC đối với ít nhất 20% tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương.

Về phạm vi rà soát: Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương và TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh.

Về phương án phân cấp: TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ đề xuất phân cấp cho Sở Công Thương; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh đề xuất phân cấp cho cấp huyện thực hiện.

Với tinh thần khẩn trương, tập trung, tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, Sở Công Thương đã phân công cụ thể và tổ chức hướng dẫn các phòng chuyên môn thực hiện rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân đối với các TTHC thuộc lĩnh vực phòng được giao phụ trách; phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và đạt mục tiêu phân cấp đã đề ra.                                                                                                           

Nguồn Bài: Đỗ Thị Huế (VP Sở)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Sở Công Thương tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội. (7/13/2023 3:21:50 PM)
Mời báo giá (6/12/2023 10:22:02 AM)
Kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính quý I năm 2023 của Sở Công Thương (4/3/2023 2:14:04 PM)
Kế hoạch Triển khai đẩy mạnh cải cách TTHC thủ tục hành chính và hiện đại hóa Phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp (2/3/2023 10:22:32 AM)
Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 (11/23/2022 4:22:40 AM)
Sở Công Thương tổ chức tập huấn rà soát công khai thủ tục hành chính và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (11/2/2022 8:27:27 AM)
Hướng dẫn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC (10/12/2022 3:28:36 AM)
Sở Công Thương triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ (8/22/2022 4:54:50 PM)
Tăng cường công tác tiêm vắc xin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 (7/20/2022 2:47:28 AM)
Sở Công Thương tiếp nhận, giải quyết gần 4 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I (3/16/2022 4:24:49 PM)
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong