SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 22/10/2020

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

1/2/2018 8:39:36 AM
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thực thi công vụ trong hoạt động XNK
Niêm yết công khai các thủ tục hành chính và trích dẫn các vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm nhằm giảm thời gian đi lại nhiều lần và tránh phiền hà cho doanh nghiệp là những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính.
 
Năm 2017, Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương đã thực hiện nghiêm túc các công văn chỉ đạo của Bộ Công Thương, trực tiếp là Cục Xuất nhập khẩu về việc tăng cường thực hiện các quy định trong thực thi công vụ. Cán bộ công chức làm nhiệm vụ tuân thủ nghiêm túc về thái độ, tác phong làm việc và chế độ cải cách thủ tục hành chính theo quy định về việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và tăng cường công tác hướng dẫn doanh nghiệp; niêm yết công khai các thủ tục hành chính, văn bản hướng dẫn tại bảng hướng dẫn trong phòng làm việc và trích dẫn các vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm nhằm giảm thời gian đi lại nhiều lần và tránh phiền hà cho doanh nghiệp. Phòng cũng đã triển khai đến 100% các doanh nghiệp để nộp, khai báo và được xét duyệt  hồ sơ trên hệ thống điện tử (Ecosys). Sau khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hồ sơ qua hệ thống Ecosys trên mạng Internet từ 2 - 3 ngày (đối với trường hợp hồ sơ đầy đủ), Phòng sẽ trả kết quả sau 2 - 4 giờ làm việc.

Để chuẩn bị tốt công tác năm 2018, Phòng sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai các văn bản mới về xuất xứ hàng hóa đặc biệt là các Hiệp định thương mại đã và sắp có hiệu lực trong năm 2018./.

Nguồn Bài: Lê Hiền

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông tư hướng dẫn về Quy tắc xuất xứ hàng hóa (6/29/2020 10:42:23 AM)
Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (12/9/2019 4:21:05 PM)
Một số văn bản về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa (8/20/2019 8:16:43 AM)
Tận dụng lợi ích quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (3/28/2019 4:13:25 PM)
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (1/28/2019 4:17:32 PM)
Hướng dẫn phân luồng quy trình cấp C/O ưu đãi (9/11/2018 7:50:08 AM)
Tăng cường thực hiện và triển khai có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (10/25/2017 10:51:41 AM)
Tăng 1.379 bộ C/O so với 9 tháng năm 2016 (10/20/2017 4:11:00 PM)
Tổng hợp các Thông tư, Quyết định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (3/27/2017 10:56:04 AM)
Cấp 489 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp (2/14/2017 9:51:53 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son