SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 22/10/2020

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

8/20/2019 8:16:43 AM
Một số văn bản về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa
Sở Công Thương Hải Dương thông tin tới các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân một số văn bản mới liên quan đến thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa có hiệu lực từ tháng 9 năm 2019 như sau:
 
1. Thông tư số 10/2019/TT-BCT ngày 22/7/2019 của Bộ CôngThương sửa đổi bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp địnhThương mại hàng hóa ASEAN. Thông tư có hiệu lực từ ngày 05/9/2019;

2. Thông tư số 13/TT-BCT ngày 22/7/2019 của Bộ Công Thương sửa đổi bổ sung Thông tư số 22/2016/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN- Hàn Quốc. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/9/2019.

3. Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về Hợp tác toàn diện giữa Hiệp hội các Quốc Gia Đông Nam Á và các nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/9/2019. Đối với Thông tư này, C/O mẫu E sẽ được thay thế mẫu mới; đề nghị các Doanh nghiệp còn Form cũ mang đến Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực đổi lấy mẫu mới. (các mẫu cũ không cò nhiệu lực).

Chi tiết các Thông tư có đính kèm tại hệ thống eCosyS trong mục Văn bản pháp quy hoặc liên hệ qua điện thoại số 0220 3859792; email: xnkhaiduong@moit.gov.vn.

Nguồn Bài: Lê Hiền

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông tư hướng dẫn về Quy tắc xuất xứ hàng hóa (6/29/2020 10:42:23 AM)
Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (12/9/2019 4:21:05 PM)
Tận dụng lợi ích quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (3/28/2019 4:13:25 PM)
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (1/28/2019 4:17:32 PM)
Hướng dẫn phân luồng quy trình cấp C/O ưu đãi (9/11/2018 7:50:08 AM)
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thực thi công vụ trong hoạt động XNK (1/2/2018 8:39:36 AM)
Tăng cường thực hiện và triển khai có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (10/25/2017 10:51:41 AM)
Tăng 1.379 bộ C/O so với 9 tháng năm 2016 (10/20/2017 4:11:00 PM)
Tổng hợp các Thông tư, Quyết định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (3/27/2017 10:56:04 AM)
Cấp 489 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp (2/14/2017 9:51:53 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son