SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 22/10/2020

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

9/11/2018 7:50:08 AM
Hướng dẫn phân luồng quy trình cấp C/O ưu đãi
Ngày 29/6/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BCT quy định về việc phân luồng quy trình cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi ( C/O).
 
Theo đó, áp dụng chế độ luồng xanh trong quy trình cấp C/O ưu đãi đối với thương nhân được Bộ Công Thương công nhận là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín hoặc thương nhân được Bộ Tài chính công nhận là doanh nghiệp ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan.

* Thương nhân cần đáp ứng các tiêu chí

- Tuân thủ pháp luật: Không vi phạm quy định về xuất xứ trong 2 năm gần nhất trước thời điểm xét duyệt chế độ luồng xanh;

- Lưu trữ hồ sơ: Có hệ thống lưu trữ hồ sơ đầy đủ (đối với giầy và điện tử) để đảm bảo chứng minh tính xác thực của C/O và xuất xứ hàng hóa trong thời gian lưu trữ theo quy định tại Nghị định số 31/2018/NĐ-CP;

- Kinh nghiệm sử dụng C/O ưu đãi: Thực hiện quy trình khai báo C/O điện tử qua hệ thống quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử và có tần suất đề nghị cấp ít nhất 30 bộ C/O ưu đãi/năm.

* Ưu tiên với chế độ luồng xanh

- Ưu tiên về đề nghị cấp C/O ưu đãi: Thương nhân áp dụng chế độ luồng xanh được miễn, giảm một số chứng từ trong hồ sơ đề nghị cấp C/O như: (1) Chỉ cần nộp bản giấy chứng từ quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP; (2) Được phép nộp bản điện tử chứng từ quy định tại điểm c đến điểm e khoản 1 Điều 15 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP; (3) Được miễn các chứng từ còn lại từ điểm g đến điểm i khoản 1 Điều 15 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP;

- Ưu tiên về nộp chậm chứng từ:

Thương nhân áp dụng chế độ luồng xanh được gia hạn thời gian nộp chậm chứng từ trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày cấp C/O đối với các chứng từ được phép nộp chậm theo quy định tại khoản 3 Điều 15 Nghị định 31/2018/NĐ-CP.

- Ưu tiên về thời gian cấp C/O ưu đãi:

Thời gian xử lý hồ sơ cấp C/O ưu đãi đối với trường hợp thương nhân áp dụng chế độ luồng xanh nộp hồ sơ dưới dạng bản giấy tối đa 6 giờ làm việc kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Ưu tiên về kiểm tra thực tế hàng hóa và cơ sở sản xuất:

Thương nhân áp dụng chế độ luồng xanh được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa và cơ sở sản xuất trong quá trình đề nghị cấp C/O ưu đãi.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2018.

Mọi thông tin chi tiết về Thông tư số 15, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân liên hệ:

Phòng Quản lý XNK khu vực Hải Dương

Điện thoại 0220 3859792

Email: xnkhaiduong@moit.gov.vn  

Nguồn Bài: Lê Hiền

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông tư hướng dẫn về Quy tắc xuất xứ hàng hóa (6/29/2020 10:42:23 AM)
Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (12/9/2019 4:21:05 PM)
Một số văn bản về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa (8/20/2019 8:16:43 AM)
Tận dụng lợi ích quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (3/28/2019 4:13:25 PM)
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (1/28/2019 4:17:32 PM)
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thực thi công vụ trong hoạt động XNK (1/2/2018 8:39:36 AM)
Tăng cường thực hiện và triển khai có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (10/25/2017 10:51:41 AM)
Tăng 1.379 bộ C/O so với 9 tháng năm 2016 (10/20/2017 4:11:00 PM)
Tổng hợp các Thông tư, Quyết định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (3/27/2017 10:56:04 AM)
Cấp 489 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp (2/14/2017 9:51:53 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son