SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 22/10/2020

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

10/20/2017 4:11:00 PM
Tăng 1.379 bộ C/O so với 9 tháng năm 2016
Tính đến hết tháng 9/2017, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương đã thẩm định và cấp 6.074 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho doanh nghiệp, trị giá C/O cấp đạt 451,4 triệu USD.
 
Các thị trường xuất khẩu chủ yếu sang Hàn Quốc chiếm 35% giá trị kim ngạch xuất khẩu; thị trường khối ASEAN chiếm khoảng 20% giá trị kim ngach xuất khẩu; thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 17% giá trị kim ngạch XK; còn lại là thị trường Úc- Niuzilân, Ấn Độ, Nga... Mặt hàng xuất khẩu chủ lực vẫn là gia công may mặc, linh kiện điện tử cho sản xuất ô tô, xe máy và điện thoại; một số ít là mặt hàng nội thất gia đình, văn phòng và hàng nông sản.

Nhìn lại trong 9 tháng năm 2016, Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực đã thẩm định và cấp 4.695 bộ C/O, trị giá cấp C/O là 345,6 triệu USD. Như vậy, 9 tháng năm 2017, số lượng bộ C/O đã cấp cho các doanh nghiệp xuất khẩu tăng 1.379 bộ, theo đó kéo trị giá cấp C/O tăng lên 105,8 triệu USD so với cùng kỳ năm 2016.

Sở dĩ số lượng bộ C/O và trị giá cấp tăng cao trong 9 tháng qua là do hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh khởi sắc, số lượng hàng hóa nhiều và chất lượng sản phẩm được đảm bảo, đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường xuất khẩu.

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông tư hướng dẫn về Quy tắc xuất xứ hàng hóa (6/29/2020 10:42:23 AM)
Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (12/9/2019 4:21:05 PM)
Một số văn bản về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa (8/20/2019 8:16:43 AM)
Tận dụng lợi ích quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (3/28/2019 4:13:25 PM)
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (1/28/2019 4:17:32 PM)
Hướng dẫn phân luồng quy trình cấp C/O ưu đãi (9/11/2018 7:50:08 AM)
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thực thi công vụ trong hoạt động XNK (1/2/2018 8:39:36 AM)
Tăng cường thực hiện và triển khai có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (10/25/2017 10:51:41 AM)
Tổng hợp các Thông tư, Quyết định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (3/27/2017 10:56:04 AM)
Cấp 489 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp (2/14/2017 9:51:53 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son