SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 22/10/2020

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

6/29/2020 10:42:23 AM
Thông tư hướng dẫn về Quy tắc xuất xứ hàng hóa
Ngày 08/4/2020, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại Việt Nam - Cuba.

Thông tư gồm 36 điều, 4 phụ lục (Quy tắc cụ thể mặt hàng; Mẫu C/O VN-CU; Hướng dẫn kê khai C/O xuất khẩu; Danh mục các cơ quan và tổ chức cấp C/O). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2020.

Ngày 15/6/2020, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu ( EVFTA). 

Thông tư số 11/2020/TT-BCT gồm 42 Điều và 8 Phụ lục (Chú giải cho phụ lục II; Quy tắc cụ thể mặt hàng; Nguyên liệu thủy hải sản cộng gộp; Sản phẩm thủy sản áp dụng cộng gộp; Sản phẩm dệt may áp dụng cộng gộp; Mẫu C/O EUR1; Mẫu lời văn khai báo xuất xứ; Danh sách tổ chức cấp C/O). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2020.

Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp liên quan tìm hiểu, nắm bắt những nội dung tại các thông tư trên. Mọi thông tin chi tiết về nội dung của các thông tư, doanh nghiệp liên hệ về:

Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương

            Điện thoại 0220 3859792; email: xnkhaiduong@moit.gov.vn./.

 

Nguồn Bài: Lê Hiền

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (12/9/2019 4:21:05 PM)
Một số văn bản về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa (8/20/2019 8:16:43 AM)
Tận dụng lợi ích quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (3/28/2019 4:13:25 PM)
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (1/28/2019 4:17:32 PM)
Hướng dẫn phân luồng quy trình cấp C/O ưu đãi (9/11/2018 7:50:08 AM)
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thực thi công vụ trong hoạt động XNK (1/2/2018 8:39:36 AM)
Tăng cường thực hiện và triển khai có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (10/25/2017 10:51:41 AM)
Tăng 1.379 bộ C/O so với 9 tháng năm 2016 (10/20/2017 4:11:00 PM)
Tổng hợp các Thông tư, Quyết định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (3/27/2017 10:56:04 AM)
Cấp 489 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp (2/14/2017 9:51:53 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son