SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 5, ngày 22/10/2020

Phòng QL XNK khu vực Hải Dương

3/27/2017 10:56:04 AM
Tổng hợp các Thông tư, Quyết định mới về cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương thống kê lại các Thông tư, Quyết định mới nhất liên quan tới việc cấp C/O để các doanh nghiệp biết.

Hàng năm, qua các phiên đàm phán giữa khối ASEAN và ASEAN + Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, các thỏa thuận đa phương với các nước khi ký Hiệp định Thương mại tự do; Các Thông tư, Quyết định liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) có sự thay đổi về các điều khoản; Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương thống kê lại các Thông tư, Quyết định mới nhất liên quan tới việc cấp C/O để các doanh nghiệp biết:

 FORM E (Trung Quốc): Thông tư số 21/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 2014

 FORM AK ( Hàn Quốc): Thông tư số 04/2015/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2015

 FORM VK ( Hàn Quốc): Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015

 FORM D ( khối ASEAN): Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016

 FORM VJ ( Nhật Bản): Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18 tháng 5 năm 2009

 FORM AJ ( Nhật Bản): Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2008

 FORM VC ( Chi Lê): Thông tư số 05/2015/TT/BCT ngày 27 tháng 3 năm 2015

 FORM AI ( Ấn Độ) : Thông tư số 15/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 4 năm 2010

 FORM AANZ ( Úc- Niu Di Lân): Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24 tháng 09 năm 2015

 FORM EAV ( Liên minh kinh tế Á- Âu): Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016

 FORM X ( Campuchia) : Thông tư số 17/2011/TT-BCT ngày 14 tháng 4 năm 2011

 FORM S ( Lào) : Thông tư số 04/2010/TT-BCT ngày 25 tháng 1 năm 2010

 FORM A (Mặt hàng giầy dép): Công văn số 11495/BCT-XNK ngày 12 tháng 12 năm 2013

Mọi thông tin chi tiết, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên hệ Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Hải Dương, điện thoại: 0320 3859792 hoặc Email: xnkhaiduong@moit.gov.vn./.

 

Nguồn Bài: Lê Hiền

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Thông tư hướng dẫn về Quy tắc xuất xứ hàng hóa (6/29/2020 10:42:23 AM)
Cơ chế chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (12/9/2019 4:21:05 PM)
Một số văn bản về thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa (8/20/2019 8:16:43 AM)
Tận dụng lợi ích quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (3/28/2019 4:13:25 PM)
Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (1/28/2019 4:17:32 PM)
Hướng dẫn phân luồng quy trình cấp C/O ưu đãi (9/11/2018 7:50:08 AM)
Tăng cường cải cách thủ tục hành chính và thực thi công vụ trong hoạt động XNK (1/2/2018 8:39:36 AM)
Tăng cường thực hiện và triển khai có hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (10/25/2017 10:51:41 AM)
Tăng 1.379 bộ C/O so với 9 tháng năm 2016 (10/20/2017 4:11:00 PM)
Cấp 489 bộ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho doanh nghiệp (2/14/2017 9:51:53 AM)
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son