SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 29/5/2022

Trung tâm Khuyến công và TVPTCN

12/14/2020 1:56:35 PM
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020.

Căn cứ Thông báo số 1026/TB-SNV ngày 14/12/2020 của Sở Nội vụ Hải Dương về việc xét tuyển viên chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Căn cứ Kế hoạch số 127/KH-TTKC&TVPTCN ngày 08/12/2020 của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp về xét tuyển viên chức năm 2020.

Ngày 14 tháng 12 năm 2020,Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công Thương Hải Dương ban hành công văn số 129/TB-TTKC về việc thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

1. Số lượng, cơ cấu cần tuyển dụng.

- Số lượng người làm việc cần tuyển: 01 người, vị trí việc làm Khuyến công.

- Cơ cấu ngành nghề, trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Ưu tiên người có bằng Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 05 năm trở lên.

3. Hồ sơ, thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

a. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;

- Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do Bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp (có giá trị trong 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên địa chỉ, người nhận; 01 ảnh mầu cỡ 4x6 (mới nhất), được đựng trong túi hồ sơ cỡ 24cm x 34 cm.

b. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 14/12/2020 đến hết ngày 08/01/2021.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Dương, số 7A, phố Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương. Điện thoại: 0220.2480.034.

4. Hình thức, nội dung, thời gian, địa điểm tuyển dụng; lệ phí dự tuyển.

- Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

-  Nội dung xét tuyển

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

* Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

+ Hình thức thi: Phỏng vấn

+ Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm. Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm.

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 12/01/2021 đến 19/01/2021.

- Địa điểm tổ chức xét tuyển: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Dương, số 7A, phố Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương.

- Lệ phí dự tuyển: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)/ thí sinh.

 

Nguồn Bài: Trung tâm Khuyến công TV và PT

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son