SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/9/2021

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

12/7/2020 7:45:13 AM
Tỉnh Hải Dương có 03 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc 2020
Hội đồng bình chọn Cục Công Thương địa phương đã chấm điểm và quyết định công nhận tỉnh Hải Dương có 03 sản phẩm trên tổng số 110 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc.
 
Thực hiện Thông báo số 168/CTĐP-TTCN của Cục Công Thương địa phương ngày 16/3/2020 về đăng ký sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu  cấp khu vực phía Bắc năm 2020 tổ chức tại thành Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Tỉnh Hải Dương đã đăng ký 04 sản phẩm của 04 đơn vị tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2020.

Hội đồng bình chọn Cục Công Thương địa phương đã chấm điểm và quyết định công nhận tỉnh Hải Dương có 03 sản phẩm trên tổng số 110 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020, cụ thể như sau:

1. Sản phẩm: Máy Bơm nước, Công ty TNHH cơ khí Toàn Phát, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang.

2. Sản phẩm: Bộ Trống đồng, Hộ kinh doanh Nguyễn Thượng Sách, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ.

3. Sản phẩm: Khung xe đạp làm bằng Inox và sắt (sơn tĩnh điện cao cấp), Công ty TNHH TM và SX Trường Thọ ASAMA - xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc.

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2020 đã chọn được các sản phẩm tiêu biểu của các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Bắc để tiếp tục tham gia bình chọn cấp quốc gia.

Các sản phẩm được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Khu vực phía Bắc năm 2020 là cơ sở để Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương, UBND các tỉnh, thành phố có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại phát triển sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn phát triển, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương, nhằm duy trì và phát triển làng nghề, góp phần công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, thu hút, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT nói chung và các đơn vị có sản phẩm được bình chọn tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất và phát triển sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng lợi thế của vùng và quốc gia.

Nguồn Bài: Trần Phương Nam

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Khảo sát hỗ trợ khuyến công tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh (9/16/2021 10:20:44 AM)
Tỉnh Hải Dương tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia năm 2021 (5/28/2021 9:10:10 AM)
Hoạt động khuyến công - Động lực cho phát triển CNNT giai đoạn 2021 - 2025 (3/26/2021 9:04:48 AM)
Trình diễn kỹ thuật chế biến hàng nông sản xuất khẩu (12/15/2020 4:13:39 PM)
04 sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2020 (6/19/2020 7:44:18 AM)
Hướng dẫn bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2020 (5/5/2020 8:09:20 AM)
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020 (4/23/2020 4:23:56 PM)
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia (4/21/2020 10:52:17 AM)
Làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Hiện trạng và giải pháp phát triển (2/10/2020 10:47:01 AM)
Trung tâm Khuyến công và TVPTCN thực hiện 14 đề án khuyến công địa phương và quốc gia (1/16/2020 3:25:16 PM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son