SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/9/2021

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

5/28/2021 9:10:10 AM
Tỉnh Hải Dương tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia năm 2021
Đây là cơ sở để Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương, UBND tỉnh Hải Dương có kế hoạch hỗ trợ về chính sách khuyến công nhằm phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương...
 
Thực hiện Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) cấp quốc gia năm 2021 do Bộ Công Thương hướng dẫn tại Công văn số 230/CCTĐP-TTCN ngày 06/05/2021của Cục Công Thương địa phương. Nhằm hướng dẫn các doanh nhiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm, Sở Công Thương Hải Dương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp triển khai hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh lập hồ sơ đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia năm 2021.

Qua quá trình khảo sát và hướng dẫn, Trung tâm đã lựa chọn được 03 sản phẩm của 03 đơn vị đã đạt danh hiệu sản phẩm CNNTTB cấp khu vực phía Bắc năm 2020 đủ điều kiện tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia năm 2021 gồm những sản phẩm như sau:

1. Máy Bơm nước, Công ty TNHH cơ khí Toàn Phát, xã Hưng Thịnh, huyện Bình Giang.

2. Bộ Trống đồng, Hộ kinh doanh Nguyễn Thượng Sách, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ.

3. Khung xe đạp làm bằng Inox và sắt (Sơn tĩnh điện cao cấp), Công ty TNHH MTV TM và SX xe đạp Trường Thọ, xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc.

Các Cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia năm 2021 lần này là các Cơ sở công nghiệp nông thôn nhiều năm liền có sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNTTB tiêu biểu cấp khu vựccấp quốc gia. Lễ vinh danh các sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia năm 2021 dự kiến tổ chức vào tháng 10/2021.

Đây là cơ sở để Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương, UBND tỉnh Hải Dương có kế hoạch hỗ trợ về chính sách khuyến công nhằm phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, tạo việc làm cho người lao động tại địa phương, đồng thời duy trì và phát triển làng nghề, thu hút, khuyến khích, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn nói chung và các đơn vị có sản phẩm được bình chọn tích cực hơn trong việc duy trì sản xuất sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm năng lợi thế của tỉnh và quốc gia.

Nguồn Bài: Trần Phương Nam (Trung tâm KC&TVPTCN)

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Khảo sát hỗ trợ khuyến công tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh (9/16/2021 10:20:44 AM)
Hoạt động khuyến công - Động lực cho phát triển CNNT giai đoạn 2021 - 2025 (3/26/2021 9:04:48 AM)
Trình diễn kỹ thuật chế biến hàng nông sản xuất khẩu (12/15/2020 4:13:39 PM)
Tỉnh Hải Dương có 03 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc 2020 (12/7/2020 7:45:13 AM)
04 sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2020 (6/19/2020 7:44:18 AM)
Hướng dẫn bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2020 (5/5/2020 8:09:20 AM)
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020 (4/23/2020 4:23:56 PM)
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia (4/21/2020 10:52:17 AM)
Làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Hiện trạng và giải pháp phát triển (2/10/2020 10:47:01 AM)
Trung tâm Khuyến công và TVPTCN thực hiện 14 đề án khuyến công địa phương và quốc gia (1/16/2020 3:25:16 PM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son