SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 3, ngày 19/11/2019

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

Công nhận 40 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016
Nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường.
Tôn vinh 11 nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2016
Đầu năm 2017, Hội đồng thẩm định, xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương đã họp bình xét danh hiệu và đã chọn ra 11 người đủ tiêu chuẩn để đề nghị UBND tỉnh ra...
Hỗ trợ doanh nghiệp mua sắm máy móc phục vụ sản xuất
Mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến gỗ ván sàn, gỗ ghép thanh được triển khai đã thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ về tài chính của tỉnh trong việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến gỗ phát...
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016
40 sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2016 đạt bình quân 70 điểm trở lên được Ban giám khảo lựa chọn để báo cáo Hội đồng bình chọn xem xét, quyết định công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp...
Hội chợ triển lãm và bình chọn hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Phía Bắc năm 2016.
Tại Lễ Khai mạc, Hội đồng bình chọn đã công bố và trao giải sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực Phía Bắc năm 2016, tỉnh Hải Dương có 04 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu...
Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ III
Ngày 6/10, Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Ninh Bình tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ III tại Ninh Bình.
Huấn luyện an toàn điện năm 2016
Kết thúc Lớp tập huấn, học viên làm bài kiểm tra, sát hạch, những học viên đạt yêu cầu đều được xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện.
Hải Dương: 05 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cấp quốc gia
Tỉnh Hải Dương có 05 nghệ nhân (Hạ Bá Định, Đặng Thành Long, Nguyễn Thành Long, Vũ Văn Điệp, Vũ Xuân Thép) được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú thuộc các nghề Điêu khắc gỗ và Gốm, Sứ truyền...
Kết quả công tác khuyến công tháng 7/2016
Thực hiện Chương trình khuyến công năm 2016, trong tháng 7/2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Dương (Trung tâm) đã triển khai thực hiện tốt các đề án, kế hoạch được giao....
Hội nghị tập huấn công tác khuyến công năm 2016
Tích lũy thêm kinh nghiệm, đồng thời được giải đáp những khó khăn nhằm giúp việc triển khai các đề án thuận lợi hơn là những kết quả đạt được đối với cán bộ làm công tác khuyến công của Trung tâm...
Thẩm định các Đề án Khuyến công địa phương đợt I năm 2016
Hội đồng thẩm định Sở Công Thương Hải Dương đã thống nhất thông qua 7/7 đề án trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công đợt I.
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh năm 2016
Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 787/KH-UBND về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu năm 2016.
Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2016
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai công tác tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn...
Gần 2 tỷ đồng thực hiện 11 đề án khuyến công Hải Dương năm 2015
Năm 2015, Trung tâm Khuyến công và TVPTCN Hải Dương đã khảo sát, xây dựng 11 đề án khuyến công địa phương với tổng kinh phí 1.815 triệu đồng...
Nghiệm thu các đề án Khuyến công địa phương năm 2015
Nhìn chung, các đề án trên được triển khai thực hiện đúng theo nội dung và tiến độ đề ra.
Bộ Công Thương tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015
Năm 2015, tỉnh Hải Dương vinh dự được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia cho 03 sản phẩm.
Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2015
Cục công nghiệp địa phương đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị công tác Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2015.
Công bố 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia
Ngày 14/10, Cục công nghiệp địa phương, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo công bố và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) cấp quốc gia.
Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015
Lễ tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2015 dự kiến tổ chức trong tháng 10 năm 2015 tại thành phố Hà Nội.
Khuyến công quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp cơ khí phát triển
Trung tâm khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp 1, Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương) bám sát, đồng hành với doanh nghiệp trong hỗ trợ thiết bị máy móc, xây dựng mô hình trình diễn nhằm...
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son