SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 12/7/2020

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

Hoạt động khuyến công: Hướng tới hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm
Chương trình khuyến công quốc gia sẽ tăng cường hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực, ngành nghề có lợi thế ở địa phương nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động, đồng thời góp...
Hiện trạng và giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Trong những năm gần đây, ô nhiễm môi trường tại các làng nghề trong tỉnh đang là một vấn đề cấp bách. Do vậy, các cấp, ngành liên quan và cơ sở làng nghề cần thực hiện có hiệu quả các giải pháp để bảo...
Trung tâm Khuyến công và tư vấn PTCN triển khai 16 đề án khuyến công năm 2017
Mục đích các đề án khuyến công năm 2017 tập trung hỗ trợ các cơ sở CNNT ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, để giúp các cơ sở CNNT ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất thay...
4 sản phẩm của tỉnh Hải Dương được bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp QG 2017
Các sản phẩm được công nhận gồm, Bộ Trống đồng; Máy đầm rùi; Khung xe đạp sắt, inox; Bộ đồ thờ gốm Chu Đậu.
Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017
Việc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017 nhằm tiếp tục lựa chọn các sản phẩm xuất sắc, tiêu biểu nổi trội trong các sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2016 để bình chọn, tôn...
Sở Công Thương đề xuất phê duyệt trên 2 tỷ đồng cho 14 đề án khuyến công năm 2017
Ngày 13/6/2017, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương tổ chức Hội nghị thẩm định các chương trình, đề án khuyến công địa phương năm 2017.
Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN và Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu
Ngày 29/5/2017, Sở Công Thương Hải Dương tổ chức Hội nghị “Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp và trao tặng Giấy chứng nhận các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Hải...
Công nhận 40 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016
Nhằm tôn vinh các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường.
Tôn vinh 11 nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2016
Đầu năm 2017, Hội đồng thẩm định, xét phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương đã họp bình xét danh hiệu và đã chọn ra 11 người đủ tiêu chuẩn để đề nghị UBND tỉnh ra...
Hỗ trợ doanh nghiệp mua sắm máy móc phục vụ sản xuất
Mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến gỗ ván sàn, gỗ ghép thanh được triển khai đã thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ về tài chính của tỉnh trong việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến gỗ phát...
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2016
40 sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Hải Dương năm 2016 đạt bình quân 70 điểm trở lên được Ban giám khảo lựa chọn để báo cáo Hội đồng bình chọn xem xét, quyết định công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp...
Hội chợ triển lãm và bình chọn hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực Phía Bắc năm 2016.
Tại Lễ Khai mạc, Hội đồng bình chọn đã công bố và trao giải sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực Phía Bắc năm 2016, tỉnh Hải Dương có 04 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu...
Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ III
Ngày 6/10, Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công Thương Ninh Bình tổ chức Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ III tại Ninh Bình.
Huấn luyện an toàn điện năm 2016
Kết thúc Lớp tập huấn, học viên làm bài kiểm tra, sát hạch, những học viên đạt yêu cầu đều được xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện.
Hải Dương: 05 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” cấp quốc gia
Tỉnh Hải Dương có 05 nghệ nhân (Hạ Bá Định, Đặng Thành Long, Nguyễn Thành Long, Vũ Văn Điệp, Vũ Xuân Thép) được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú thuộc các nghề Điêu khắc gỗ và Gốm, Sứ truyền...
Kết quả công tác khuyến công tháng 7/2016
Thực hiện Chương trình khuyến công năm 2016, trong tháng 7/2016, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải Dương (Trung tâm) đã triển khai thực hiện tốt các đề án, kế hoạch được giao....
Hội nghị tập huấn công tác khuyến công năm 2016
Tích lũy thêm kinh nghiệm, đồng thời được giải đáp những khó khăn nhằm giúp việc triển khai các đề án thuận lợi hơn là những kết quả đạt được đối với cán bộ làm công tác khuyến công của Trung tâm...
Thẩm định các Đề án Khuyến công địa phương đợt I năm 2016
Hội đồng thẩm định Sở Công Thương Hải Dương đã thống nhất thông qua 7/7 đề án trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công đợt I.
UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh năm 2016
Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 787/KH-UBND về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu năm 2016.
Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2016
Sở Công Thương Hải Dương xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai công tác tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn...
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son