SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 4, ngày 22/9/2021

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

5/5/2020 8:09:20 AM
Hướng dẫn bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2020
Ngày 23/4/2020, Sở Công Thương Hải Dương đã ra Công văn số 744/SCT-QLCN về hướng dẫn thực hiện Kế hoạch bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN) tỉnh Hải Dương năm 2020.
 
Theo đó, Sở Công Thương hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND; Kế hoạch số 1213/KH-UBND ngày 15/4/2020 của UBND tỉnh về việc bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2020.

* Về Lập hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương như sau:

- Nguyên tắc phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương theo quy định tại Điều 5 Quyết định số 10/2012/QĐ - UBND;

- Tiêu chuẩn Nghệ nhân nghề TTCN theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND;

 - Hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 10/2012/QĐ - UBND.

 Cũng theo hướng dẫn, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn có làng nghề, các doanh nghiệp TTCN… triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo, gửi hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu về Sở Công Thương theo quy định trước ngày 15/8/2020.

* Thành lập Hội đồng thẩm định và tổ chức hội nghị thẩm định

Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định trong tháng 9/2020. Chuẩn bị nội dung họp Hội đồng thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Quyết định công nhận danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương trong tháng 10/2020.

Tổ chức Lễ công bố Trao Giấy Chứng nhận danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2020 trong tháng 11 hoặc tháng 12/2020.

 

Nguồn Bài: Phạm Khắc Điệp

[Quay lại]
 In trang    Đầu trang
Các tin cùng Chuyên mục
Khảo sát hỗ trợ khuyến công tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh (9/16/2021 10:20:44 AM)
Tỉnh Hải Dương tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia năm 2021 (5/28/2021 9:10:10 AM)
Hoạt động khuyến công - Động lực cho phát triển CNNT giai đoạn 2021 - 2025 (3/26/2021 9:04:48 AM)
Trình diễn kỹ thuật chế biến hàng nông sản xuất khẩu (12/15/2020 4:13:39 PM)
Tỉnh Hải Dương có 03 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc 2020 (12/7/2020 7:45:13 AM)
04 sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2020 (6/19/2020 7:44:18 AM)
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020 (4/23/2020 4:23:56 PM)
Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực, quốc gia (4/21/2020 10:52:17 AM)
Làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Hiện trạng và giải pháp phát triển (2/10/2020 10:47:01 AM)
Trung tâm Khuyến công và TVPTCN thực hiện 14 đề án khuyến công địa phương và quốc gia (1/16/2020 3:25:16 PM)
2BaoNhanDanBaoCongThuongXTTM Vĩnh LongAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son