SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
Thứ 2, ngày 21/9/2020

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

Bộ Công Thương công bố doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2019
Ngày 24/8/2020, Bộ Công Thương đã ra Quyết định số 2250/QĐ-BCT về Phê duyệt và công bố Danh sách xuất khẩu uy tín năm 2019.
Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân MCI INC
Giấy phép có hiệu lực từ ngày 05 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2024.
Hải Dương tham dự Hội nghị trực tuyến về “Triển khai Kế hoạch thực thi Hiệp định EVFTA”
Sở Công Thương đã phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương tổ chức, tham dự hội nghị trên tại điểm cầu Hội trường tầng 1, UBND tỉnh Hải Dương.
Thông báo Gia hạn Giấy phép thành lập VPĐD của Công ty TNHH GSI Trading Hong Kong tại Việt Nam
Giấy phép này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2023.
Hội nghị trực tuyến “Hỗ trợ doanh nghiệp SMEs tận dụng cơ hội, thực thi hiệu quả Thương mại tự do Việt Nam -...
Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam với liên minh Châu Âu và đi vào thực thi có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế nước ta cũng như các nền kinh tế của Liên minh Châu Âu.
Hải Dương tham gia Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020
Ngày 06/6/2020, Sở Công Thương Hải Dương đã tổ chức, tham gia Hội nghị trực tuyến xúc tiến tiêu thụ vải thiều năm 2020 tại điểm cầu Phòng họp trực tuyến, Viễn thông Hải Dương. Đây là Chương trình do...
Diễn đàn “Doanh nghiệp ASEAN + 3 (Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ)
Sự kiện là cơ hội và điều kiện tốt để truyền thông sâu rộng tới công đồng doanh nghiệp cung cấp thêm thông tin hữu ích cho các doanh nghiệp thể hiện được tính chủ động, tự cường thích ứng trong hội...
Công tác cải cách thủ tục hành chính của Sở Công Thương giai đoạn 2011 - 2020
Hiện tại, 126/126 TTHC cấp tỉnh (đạt tỷ lệ 100%) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được giải quyết theo cơ chế một cửa theo đúng quy định.
Sở Công Thương Hải Dương hiện đại hóa hành chính
Giai đoạn 2011 - 2020, 100% các văn bản, tài liệu đi, đến giữa các phòng, đơn vị được thực hiện trao đổi qua môi trường mạng.
Phối hợp, đẩy mạnh tiêu thụ vải quả của Hải Dương niên vụ 2020
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương trân trọng đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tích cực quảng bá, giới thiệu, hỗ trợ kết nối cung, cầu tiêu thụ vải quả của Hải Dương...
Mời tham gia các khóa tập huấn về cam kết Hiệp định EVFTA
Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Hải Dương tổ chức Chương trình tập huấn trực tuyến về cam kết Hiệp định EVFTA, gồm 03 khóa tập huấn như sau:
Tình hình sản xuất công nghiệp và hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh tháng 4/2020
Do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đương hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid - 19) ở Châu Âu và Mỹ vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 nên các đơn hàng xuất khẩu giảm.
Phương án chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu để ứng phó với diễn biến mới của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày 26/3/2020, Sở Công Thương Hải Dương đã ra Công văn số 560/SCT-QLTM về phương án chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu để ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Nội...
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương: Hỗ trợ doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm
Trong thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung đơn giản hóa các thủ tục hành...
Mời Doanh nghiệp tham gia Chương trình xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín
Các Doanh nghiệp xuất khẩu tỉnh Hải Dương có đủ năng lực, uy tín nộp đơn đăng ký xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín về Sở Công Thương trước ngày 10/5/2019.
Triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng ngừa, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi
Ngày 18/3/2019, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hải Dương đã ra Công văn số 405/CV-BCDD389 về triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng ngừa, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
Sở Công Thương ban hành Kế hoạch phát động thi đua năm 2019 trong toàn Ngành
Ngày 23/01/2019, Sở Công Thương Hải Dương ban hành Kế hoạch Số 143/KH-SCT về phát động phong trào thi đua trong toàn Ngành năm 2019.
Sở Công Thương triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2019
Với những thành tích xuất sắc đã đạt được năm 2018, Sở Công Thương Hải Dương vinh dự được Bộ Trưởng Bộ Công thương trao tặng cờ thi đua xuất sắc, đồng chí Phạm Thanh Hải - Giám đốc Sở được Chủ tịch...
Sở Công Thương xây dựng 11 nhiệm vụ công tác năm 2019
Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, năm 2019, Sở Công Thương Hải Dương xây dựng kế hoạch công tác và phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra; trong đó tập trung vào:
Nâng cao nhận thức tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh
Năm 2019, Ban chỉ đạo Thực hiện tiết kiệm điện của tỉnh đẩy mạnh việc thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; đồng thời kiểm tra xử lý các doanh nghiệp, cá nhân không thực hiện các...
BaoNhanDanBaoCongThuong2AntoanthucphamBaoHaiDuongTrung tam XTTM Lang Son