SỞ CÔNG THƯƠNG HẢI DƯƠNG HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN
chủ nhật, ngày 21/4/2024

KHUYẾN CÔNG & TƯ VẤN PTCN

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh Hải Dương năm 2023
Ngày 13/12/2023 tại Nhà Triển lãm tỉnh, Hội đồng Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh Hải Dương do Sở Công Thương Hải Dương là cơ quan thường trực Hội đồng bình chọn cấp tỉnh...
Tập huấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho người quản lý năng lượng
Ngày 08/9/2023, Sở Công Thương Hải Dương đã tổ chức tập huấn cho người quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh.
Hội nghị khuyến công 28 tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVII tại Quảng Ninh
Ngày 27/7/2023, tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Cục Công Thương địa phương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ...
Triển khai phổ biến, hướng dẫn kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023
Ngay sau khi Quyết định số 1142/QĐ-UBND được phê duyệt, Trung tâm khuyến công đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Hải Dương triển khai phổ biến,...
Nghiệm thu Đề án Khuyến công Quốc gia năm 2022
Tham gia nghiệm thu có đại diện Sở Công Thương Hải Dương; Lãnh đạo Trung tâm 1, Trung tâm Khuyến công Hải Dương và đại diện chính quyền địa phương (nơi thực hiện nội dung đề án hỗ trợ).
Họp Hội đồng thẩm định các đề án khuyến công địa phương năm 2022
Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trình bày 19 đề án khuyến công và xin ý kiến thành viên Hội đồng thẩm định để tiếp thu, giải trình và đề nghị thẩm định.
Một số giải pháp đẩy mạnh công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh 3 tháng cuối năm 2022
Trong những tháng cuối năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tiếp tục thực hiện một số giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
Tăng cường công tác quản lý hoạt động các làng nghề trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Sở Công Thương tỉnh Hải Dương đã tích cực tham mưu đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về khuyến khích phát triển...
Đẩy nhanh triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia
Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) đã ban hành văn bản số 794/CTĐP-QLKC gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố để chỉ đạo/thực hiện một số nội dung về công tác khuyến công quốc gia.
Phong tặng danh hiệu 08 Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương
Trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm định, ngày 01/12/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3578/QĐ-UBND về phong tặng dạnh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hải Dương năm 2020.
14 cơ sở đủ điều kiện xem xét đề nghị hỗ trợ khuyến công
Sở Công thương đã khảo sát 31 cơ sở công nghiệp nông thôn để lựa chọn ra những cơ sở đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ.
Khảo sát hỗ trợ khuyến công tại các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh
Các đề án khuyến công năm nay tập trung vào hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực may công nghiệp xuất khẩu, dây chuyền sản xuất bulong, ốc vít phục vụ công nghiệp phụ trợ; dây chuyền sản...
Tỉnh Hải Dương tham gia bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia năm 2021
Đây là cơ sở để Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương, UBND tỉnh Hải Dương có kế hoạch hỗ trợ về chính sách khuyến công nhằm phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển...
Hoạt động khuyến công - Động lực cho phát triển CNNT giai đoạn 2021 - 2025
Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị 04/CT-BCT về đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển CNNT giai đoạn 2021 - 2025.
Trình diễn kỹ thuật chế biến hàng nông sản xuất khẩu
Mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến nông sản sấy khô xuất khẩu thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước tới sự phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh.
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020.
Tỉnh Hải Dương có 03 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc 2020
Hội đồng bình chọn Cục Công Thương địa phương đã chấm điểm và quyết định công nhận tỉnh Hải Dương có 03 sản phẩm trên tổng số 110 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc.
04 sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Bắc năm 2020
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp lựa chọn được 04 sản phẩm của 04 đơn vị đã được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018 đủ điều kiện tham gia bình chọn sản phẩm...
Hướng dẫn bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề TTCN tỉnh Hải Dương năm 2020
Ngày 23/4/2020, Sở Công Thương Hải Dương đã ra Công văn số 744/SCT-QLCN về hướng dẫn thực hiện Kế hoạch bình xét và phong tặng danh hiệu Nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp...
Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020
Ngày 15/4/2020, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch Số 1212 /KH-UBND về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2020.
2Banner SanBaoCongThuongBaoNhanDanÔ tô Nga nhập khẩu nguyên chiếcAntoanthucphamBaoHaiDuongTruyenhinhHaiDuong